Samenwerken met het Gezondheidszorg College

Stages en leerwerkplekken

Een belangrijk deel van onze mbo-opleidingen bestaat uit werken en leren in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming. Daarin onderscheiden we stage (bol) en leerwerkplekken (bbl). Het verschil is dat een bol-student stage loopt en een bbl-student in dienst komt en vanuit het leerbedrijf een salaris en studiekostenvergoeding ontvangt.

student gezondheidszorg krijgt uitleg

Praktijkovereenkomsten (POK) voor student en leerbedrijf

ROC Midden Nederland laat praktijk-overeenkomsten (POK’s) digitaal ondertekenen door student en het leerbedrijf. De belangrijkste reden om dat te doen is efficiencyverbetering voor studenten, leerbedrijven en het ROC. Er hoeft geen papier meer heen en weer geschoven te worden tussen partijen en zodra student en bedrijf getekend hebben ontvangen beiden digitaal een getekend exemplaar voor hun archief.

pok

Bedrijvenportaal voor praktijkopleiders

Heeft u een stagiair van ROC Midden Nederland? Dan kunt u toegang krijgen tot ons bedrijvenportaal. Dit portaal is hoofdzakelijk bedoeld om praktijkopleiders de mogelijkheid te geven stage-uren van studenten vast te leggen.

studenten in gesprek

Mbo voor professionals

Mbo voor professionals ROC Midden Nederland werkt intensief samen met bedrijven en organisaties om arbeidspotentieel in de regio Utrecht te behouden en versterken. We werken samen aan nieuwe arbeidsmarktinitiatieven, zodat huidige en toekomstige medewerkers optimaal en duurzaam deel kunnen nemen aan werk.  

We ontwikkelen samen met bedrijven en instellingen passende leerroutes. Leerroutes die aansluiten bij de eisen van nu; actueel en relevant. Met onze kennis en ervaring zijn wij dé mbo-ontwikkelpartner voor werkgevers en professionals. ‘Mbo voor professionals’ staat voor vakmanschap, betrouwbaarheid en persoonlijke aandacht. Meer weten? Bekijk onze site van mbo voor professionals.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: