Samenwerken met het Gezondheidszorg College

Stages en leerwerkplekken

Een belangrijk deel van onze mbo-opleidingen bestaat uit werken en leren in de praktijk, de zogenaamde beroepspraktijkvorming. Daarin onderscheiden we stage (bol) en leerwerkplekken (bbl). Het verschil is dat een bol-student stage loopt en een bbl-student in dienst komt en vanuit het leerbedrijf een salaris en studiekostenvergoeding ontvangt.

Om studenten zo veel en breed mogelijke praktijkervaring te kunnen laten opdoen, zijn wij altijd op zoek naar leuke en leerzame stages (bol-opleidingen) en leerwerkplekken (bbl-opleidingen). 

student gezondheidszorg krijgt uitleg

Praktijkovereenkomsten (POK) voor student en leerbedrijf

ROC Midden Nederland laat praktijk-overeenkomsten (POK’s) digitaal ondertekenen door student en het leerbedrijf. De belangrijkste reden om dat te doen is efficiencyverbetering voor studenten, leerbedrijven en het ROC. Er hoeft geen papier meer heen en weer geschoven te worden tussen partijen en zodra student en bedrijf getekend hebben ontvangen beiden digitaal een getekend exemplaar voor hun archief.

pok

Bedrijvenportaal voor praktijkopleiders

Heeft u een stagiair van ROC Midden Nederland? Dan kunt u toegang krijgen tot ons bedrijvenportaal. Dit portaal is hoofdzakelijk bedoeld om praktijkopleiders de mogelijkheid te geven stage-uren van studenten vast te leggen.

studenten in gesprek

Small Private Online Course (SPOC)

Binnen het Gezondheidszorg College wordt in veel opleidingen geëxamineerd in de praktijk. Dit stelt eisen aan het werkveld, maar ook aan het onderwijs. Om die reden hebben we de afgelopen jaren diverse trainingen aangeboden voor beoordelaars uit het werkveld. We bieden dit nu aan in de vorm van een Small Private Online Course (SPOC).

Small Private Online Course (SPOC)

Bedrijfsopleidingen in de zorgsector

Bedrijfsopleidingen ROC Midden Nederland biedt klassikale, praktijkgerichte opleidingen voor mensen die een volgende stap willen zetten. Voor incompany trainingen vindt u in Bedrijfsopleidingen ROC Midden Nederland  en zeer professionele partner. Op basis van een gedegen analyse van uw vraagstelling en een professionele intake met uw bedrijf zijn wij in staat om uw professioneel te trainen en op te leiden. 

Met onze gecertificeerde opleidingen kunt u bovendien soms in aanmerking komen voor interessante financiële regelingen. Dat maakt een investering in een bedrijfsopleiding van ROC Midden Nederland een slimme investering.  Uw mensen zijn het waard! Ben u op zoek naar bedrijfsopleidingen voor zorgsector, bekijk dan ons aanbod bij Bedrijfsopleidingen.

Regionaal Overleg Beroepspraktijkvorming

Het ROB is het samenwerkingsverband tussen de BPVbureaus / stagebureaus van de opleidingen verzorging / maatschappelijke zorg en verpleegkunde van ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort, Hoornbeeck college en Hogeschool Utrecht .
Meer info over dit samenwerkingsverband

Subsidieregeling praktijkleren

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden.
Meer informatie over deze subsidieregeling

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: