Zij-instroomtraject Verpleegkundige (bbl, mbo)

  • Niveau 4
  • BBL
  • Starten februari 2022

Deze opleiding is er ook als:

Wat doe je in dit beroep?

Let op: deze opleiding start bij voldoende aanmeldingen ook in februari 2022 in Amersfoort.

Als verpleegkundige verpleeg en begeleid je mensen die (tijdelijk) niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Je belangrijkste taken zijn het organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg en begeleiding. Je stelt diagnoses en maakt verpleegplannen die je zelfstandig uitvoert. Daarnaast help je met het organiseren van de hulpverlening.

Is dit iets voor mij?

Je bent zelfstandig, weet wat je wil en je staat stevig in je schoenen. Je wilt een andere invulling geven aan werk en écht iets betekenen voor een ander. Als zogenaamde zij-instromer verruil je bijvoorbeeld je baan als bankmedewerker voor een loopbaan in de zorg. Vind je het bovendien niet erg om 's avonds, ‘s nachts of in het weekend te werken? Dan is dit zij-instroomtraject echt iets voor jou! Met dit speciaal op de praktijk toegespitste programma van werken en leren bieden we je de kans om opgeleid te worden tot verpleegkundige.

Open week december

Aanmelden open week december

In het kort

Leerweg / Niveau

BBL / 4

Duur

2,5-3 jaar

Start

  • Februari 2022
  • Eind augustus 2022

Crebonummer en naam

25655 Mbo-Verpleegkundige

Wat leer je?

Je leert de werkzaamheden toe te passen op verschillende doelgroepen waaronder oudere zorgvragers met beperkte zelfzorg (psychogeriatrische en somatische zorgvragers), chronisch zieken, revaliderende en klinische zorgvragers, zorgvragers met een handicap (lichamelijk en verstandelijk) of psychiatrische stoornissen, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen, kinderen en jongeren.

Dit voor de branches Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Ziekenhuizen (ZH), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Hoe ziet de opleiding eruit?

In zowel Amersfoort als Utrecht is dit een 3-jarig bbl-traject waarin werken en leren met elkaar worden gecombineerd. In Utrecht kun je versnellen en zo de opleiding in 2,5 jaar afronden. Tijdens deze bbl-opleiding ga je 1 dag in de week naar school en werk je minimaal 24 uur per week in de praktijk. 

Op school werk je met beroepsthema’s. Elk beroepsthema is opgebouwd rond een casus uit de praktijk. Daarnaast volg je de inloopcolleges die jij nodig hebt om de stof verder te verwerken. Je wordt op maat opgeleid en je volgt een deel van de lessen in de Future Care Labs, waarin je ervaart hoe het is om te werken met de nieuwste zorgtechnologieën.

Werkend leren

Om met deze zij-instroom bbl-opleiding te kunnen starten, heb je een baan nodig van 24 uur in de week, bij een erkend leerwerkbedrijf dat samenwerkt met ROC Midden Nederland. Hiervoor zorg je in principe zelf. Indien dat niet zelf lukt, kunnen wij je mogelijk bemiddelen naar een zorginstelling in de omgeving Amersfoort of Utrecht.

Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door 'te doen'. Deze leerroute wordt ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

In het bedrijf waar je gaat werken of al werkzaam bent, voer je opdrachten uit die horen bij je opleiding. Je werkbegeleider in de praktijk ondersteunt je in het leren op de werkplek. Op het leerbedrijf voer je allerlei werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en doe je examens in de praktijk. Het college onderhoudt contact met je begeleider in de praktijk.

Na je opleiding

Na je opleiding word je ingeschreven in het BIG-register en mag je de titel ‘Verpleegkundige’ voeren. Je bent dan bevoegd om in alle branches te werken. Wil je verder leren na je opleiding? Met het diploma Verpleegkundige kun je je verder specialiseren in het beroep of doorstromen naar het hbo.

Vooropleiding

Hbo-opleiding (minimaal een bewijs van behaalde propedeuse), havo-diploma, atheneum (diploma of overgangsbewijs leerjaar 4-5), mbo-4 diploma. mbo-3 diploma. Studenten met een mbo-2 diploma of diploma vmbo (kaderberoepsgericht, gemengd of theoretische leerweg) zijn in principe toelaatbaar en kunnen in overleg met de werkgever geplaatst worden. Een intake-procedure kan deel uitmaken van het toelatingsproces.

Kosten opleiding

Voor je achttiende betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 612. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten, kijk dan op onze website. 

Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken en lesmateriaal. Voor sommige opleidingen moet je ook persoonlijke onderwijsbenodigdheden aanschaffen. 

Leerbedrijven

Wij werken intensief samen met veel zorginstellingen in de regio’s Amersfoort en Utrecht. Voor dit zij-instroomtraject kunnen wij je in contact brengen indien je nog niet beschikt over een leerwerkplek. Heb je vragen over dit traject? Neem dan contact op met Edith Hartsuiker tel. (030) 754 66 63 (Utrecht) of Jolanda van den Hoven tel. 06-40131674 (Amersfoort). 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: