Zij-instroomtraject Verpleegkundige (bbl, mbo)

BBL - Niveau 4

Wat doe je in dit beroep?

Als verpleegkundige VVT verpleeg en begeleid je mensen die (tijdelijk) niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Je belangrijkste taken zijn het organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg en begeleiding. VVT staat voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Je werkt bij een instelling binnen deze richtingen. Je stelt diagnoses en maakt verpleegplannen die je zelfstandig uitvoert. Daarnaast help je met het organiseren van de hulpverlening.

Is dit iets voor mij?

Je bent zelfstandig, weet wat je wil en je staat stevig in je schoenen. Je wilt een andere invulling geven aan werk en écht iets betekenen voor een ander. Als zogenaamde zij-instromer verruil je bijvoorbeeld je baan als bankmedewerker voor een loopbaan in de zorg. Je vindt het niet erg om 's avonds, ‘s nachts of in het weekend te werken. Dit zij-instroom traject is dan iets voor jou! Met dit speciaal op de praktijk toegespitste programma van werken en leren bieden we je de kans om opgeleid te worden tot verpleegkundige.

In het kort

Leerweg / Niveau

BBL / 4

Duur

3 jaar

Start

  • Eind januari 2020
  • Eind augustus 2020

Crebonummer en naam

25480 Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

Wat leer je?

De opleiding begint met een intensieve training van negen weken op o.a. de onderwerpen: algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), relevante anatomie/fysiologie, communicatieve vaardigheden, voeding, bed en omgeving, uitscheiding, transfertechnieken, aanreiken van medicatie, studievaardigheden ondernemend gedrag en samenwerken.

Je leert de werkzaamheden toe te passen op verschillende doelgroepen waaronder oudere zorgvragers met beperkte zelfzorg (psychogeriatrische en somatische zorgvragers), chronisch zieken, revaliderende en klinische zorgvragers, zorgvragers met een handicap (lichamelijk en verstandelijk) of psychiatrische stoornissen, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen, kinderen en jongeren.

Dit t.b.v. de branches Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Ziekenhuizen (ZH), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Hoe ziet de opleiding eruit?

In Utrecht
In Utrecht is dit een 3-jarig BBL-traject waarin werken en leren met elkaar wordt gecombineerd. Tijdens deze bbl-opleiding ga je 1 dag in de week naar school en werk je minimaal 24 uur per week in de praktijk. 

Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je beroep en een aantal algemene vakken. Daarnaast geef je vorm aan je opleiding door het volgen van keuzedelen. Hiermee kun je jouw kennis verbreden of verdiepen. Een deel van de lessen krijg je in het Skillslab; een modern, professioneel lokaal dat zoveel mogelijk lijkt op hoe het er echt uitziet in de praktijk.

In Amersfoort
In Amersfoort is dit ook een 3-jarig BBL-traject waarin het leren en werken met elkaar wordt gecombineerd. De opleiding is praktijkgericht; we werken dan ook nauw samen met het werkveld. In de eerste 20 weken van je opleiding heb je 2 lesdagen op school en werk je minimaal 2 dagen per week in de praktijk. Na deze periode ben je in staat om persoonlijke zorg te verlenen aan cliënten in jouw zorginstelling. Je vervolgt je opleiding met 1 lesdag per week en 3 dagen praktijk. Je leert alle vaardigheden die je nodig hebt om als verpleegkundige te functioneren in alle branches van de gezondheidszorg: het ziekenhuis, de psychiatrie, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de thuiszorg. Het accent in deze opleiding ligt wel op de ouderenzorg. Het is mogelijk om te versnellen, het gaat hierbij om maatwerk.

Je krijgt les op maandag en dinsdag. Na de zomervakantie volg je alleen nog op maandag les. 

Werkend leren

Om met deze zij-instroom bbl-opleiding te kunnen starten heb je een baan bij een erkend leerwerkbedrijf nodig van minimaal 20 tot 24 uur, dat samenwerkt met ROC Midden Nederland. Hiervoor zorg je in principe zelf. Indien dat niet zelf lukt kunnen wij je mogelijk bemiddelen naar een zorginstelling in de omgeving Amersfoort of Utrecht.

Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door 'te doen'. Deze leerroute wordt ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

Het bedrijf waar je gaat werken of reeds werkt, moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je werkbegeleider in de praktijk ondersteunt je in het leren op de werkplek. Op het leerbedrijf voer je allerlei werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en doe examens in de praktijk. Het college onderhoudt contact met je begeleider in de praktijk.

Na je opleiding

Na je opleiding word je ingeschreven in het BIG-register en mag je de titel ‘Verpleegkundige’ voeren. Je bent dan bevoegd om in alle branches te werken.  Wil je verder leren na je opleiding? Met het diploma Verpleegkundige kun je je verder specialiseren in het beroep of doorstromen naar het HBO.

Vooropleiding

Hbo-opleiding (minimaal een bewijs van behaalde propedeuse), havo- diploma, atheneum (diploma of overgangsbewijs leerjaar 4-5), mbo-4 diploma. mbo-3 diploma. Studenten met een mbo-2 diploma of diploma vmbo (kaderberoepsgericht, gemengd of theoretische leerweg) zijn in principe toelaatbaar en kunnen in overleg met de werkgever geplaatst worden. Een intake-procedure kan deel uitmaken van het toelatingsproces.

Aanmelden

Aanmelden voor start in september is alleen mogelijk voor Utrecht. Wil je deze opleiding in Amersfoort doen, dan kun je je pas na 1 oktober aanmelden en start je in januari. 

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 588,-. Dit is het bedrag voor het schooljaar 2019-2020. Het lesgeld voor schooljaar 2020-2021 is nog niet bekend.

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten; kijk dan op onze website. 

Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken en lesmateriaal. Voor sommige opleidingen moet je ook persoonlijke onderwijsbenodigdheden aanschaffen. 

Leerbedrijven

Wij werken intensief samen met veel zorginstellingen in de regio’s Amersfoort en Utrecht. Voor dit zij-instroomtraject kunnen wij je in contact brengen indien je nog niet beschikt over een leerwerkplek. Heb je vragen over dit traject? Neem dan contact op met Edith Hartsuiker tel. (030) 754 66 63 (Utrecht) of Ellen Miltenburg tel. (030) 754 6944 (Amersfoort). 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: