Zij-instroomtraject Verpleegkundige (bbl, mbo)

BBL - Niveau 4

Wat doe je in dit beroep?

Als verpleegkundige VVT verpleeg en begeleid je mensen die (tijdelijk) niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Je belangrijkste taken zijn het organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg en begeleiding. VVT staat voor Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg. Je werkt bij een instelling binnen deze richtingen. Je stelt diagnoses en maakt verpleegplannen die je zelfstandig uitvoert. Daarnaast help je met het organiseren van de hulpverlening.

Is dit iets voor mij?

Je bent zelfstandig, weet wat je wil en je staat stevig in je schoenen. Je wilt een andere invulling geven aan werk en écht iets betekenen voor een ander. Als zogenaamde zij-instromer verruil je bijvoorbeeld je baan als bankmedewerker voor een loopbaan in de zorg. Je vindt het niet erg om 's avonds, ‘s nachts of in het weekend te werken. Dit zij-instroom traject is dan iets voor jou! Met dit speciaal op de praktijk toegespitste programma van werken en leren bieden we je de kans om opgeleid te worden tot verpleegkundige.

In het kort

Leerweg / Niveau

BBL / 4

Duur

3 jaar

Start

Eind augustus 2021

Crebonummer en naam

25655 Mbo-Verpleegkundige

Wat leer je?

Je leert de werkzaamheden toe te passen op verschillende doelgroepen waaronder oudere zorgvragers met beperkte zelfzorg (psychogeriatrische en somatische zorgvragers), chronisch zieken, revaliderende en klinische zorgvragers, zorgvragers met een handicap (lichamelijk en verstandelijk) of psychiatrische stoornissen, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen, kinderen en jongeren.

Dit t.b.v. de branches Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Ziekenhuizen (ZH), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Hoe ziet de opleiding eruit?

In Utrecht
In Utrecht is dit een 3-jarig BBL-traject waarin werken en leren met elkaar wordt gecombineerd. Tijdens deze bbl-opleiding ga je 1 dag in de week naar school en werk je minimaal 24 uur per week in de praktijk. 

In Utrecht volg je een deel van de lessen in de Future Care Labs, waarin je ervaart hoe het is om te werken met de nieuwste zorgtechnologieën. Op school werk je met beroepsthema’s. Elk beroepsthema is opgebouwd rond een casus uit de praktijk. Daarnaast volg je de inloopcolleges die jij nodig hebt om de stof verder te verwerken. Meer over 'Opleiden op maat'.

In Amersfoort
In Amersfoort is dit ook een 3-jarig BBL-traject waarin het leren en werken met elkaar wordt gecombineerd. De opleiding is praktijkgericht; we werken dan ook nauw samen met het werkveld. In de eerste 20 weken van je opleiding heb je 2 lesdagen op school en werk je minimaal 2 dagen per week in de praktijk. Na deze periode ben je in staat om persoonlijke zorg te verlenen aan cliënten in jouw zorginstelling. Je vervolgt je opleiding met 1 lesdag per week en 3 dagen praktijk. Je leert alle vaardigheden die je nodig hebt om als verpleegkundige te functioneren in alle branches van de gezondheidszorg: het ziekenhuis, de psychiatrie, de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg en de thuiszorg. Het accent in deze opleiding ligt wel op de ouderenzorg. Het is mogelijk om te versnellen, het gaat hierbij om maatwerk.

  • Start je in januari 2021? Dan krijg je les op maandag en dinsdag. Na een half jaar krijg je alleen op de maandag nog les.

Werkend leren

Om met deze zij-instroom bbl-opleiding te kunnen starten heb je een baan bij een erkend leerwerkbedrijf nodig van 24 uur per week, dat samenwerkt met ROC Midden Nederland. Hiervoor zorg je in principe zelf. Indien dat niet zelf lukt kunnen wij je mogelijk bemiddelen naar een zorginstelling in de omgeving Amersfoort of Utrecht.

Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door 'te doen'. Deze leerroute wordt ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

In het bedrijf waar je gaat werken of al werkzaam bent, voer je opdrachten uit die horen bij je opleiding. Je werkbegeleider in de praktijk ondersteunt je in het leren op de werkplek. Op het leerbedrijf voer je allerlei werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en doe je examens in de praktijk. Het college onderhoudt contact met je begeleider in de praktijk.

Na je opleiding

Na je opleiding word je ingeschreven in het BIG-register en mag je de titel ‘Verpleegkundige’ voeren. Je bent dan bevoegd om in alle branches te werken.  Wil je verder leren na je opleiding? Met het diploma Verpleegkundige kun je je verder specialiseren in het beroep of doorstromen naar het HBO.

Vooropleiding

Hbo-opleiding (minimaal een bewijs van behaalde propedeuse), havo- diploma, atheneum (diploma of overgangsbewijs leerjaar 4-5), mbo-4 diploma. mbo-3 diploma. Studenten met een mbo-2 diploma of diploma vmbo (kaderberoepsgericht, gemengd of theoretische leerweg) zijn in principe toelaatbaar en kunnen in overleg met de werkgever geplaatst worden. Een intake-procedure kan deel uitmaken van het toelatingsproces.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 612,-. Dit is het bedrag voor het schooljaar 2020-2021. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten, kijk dan op onze website. 

Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken en lesmateriaal. Voor sommige opleidingen moet je ook persoonlijke onderwijsbenodigdheden aanschaffen. 

Leerbedrijven

Wij werken intensief samen met veel zorginstellingen in de regio’s Amersfoort en Utrecht. Voor dit zij-instroomtraject kunnen wij je in contact brengen indien je nog niet beschikt over een leerwerkplek. Heb je vragen over dit traject? Neem dan contact op met Edith Hartsuiker tel. (030) 754 66 63 (Utrecht) of Jolanda van den Hoven tel. 06-40131674 (Amersfoort). 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: