Verzorgende - IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg (bbl, mbo)

 • Niveau 3
 • BBL

Wat doe je in dit beroep?

De opleiding Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg is een antwoord op veranderingen in de zorg. Jouw taak is niet zorgen voor, maar zorgen dát. Je begeleidt iemand op zo’n manier dat hij of zij zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren, thuis of ergens anders.

Je begeleidt iemand bij persoonlijke basiszorg, de lichamelijke verzorging, de zorg voor huishouding en de dagbesteding. Je stemt de zorg die je verleent af op zorg- en begeleidingsdoelen en maakt die bespreekbaar naar collega’s en mantelzorgers.

De opleiding richt zich op werk in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de thuiszorg, de opvang voor (ex)verslaafden, dak- en thuislozenopvang en kleinschalige woonvoorzieningen.

Is dit iets voor mij?

Jij wil graag mensen begeleiden bij het wonen, werken en leven. Maar hen ook aanmoedigen zelfredzaam te zijn. Je bent zelfstandig en werkt graag in teamverband. Je kunt omgaan met verantwoordelijkheid en een goed gesprek voeren gaat je gemakkelijk af. Je hebt geduld en staat sterk in je schoenen.

In het kort

Leerweg / Niveau

BBL / 3

Start

Eind augustus 2021

Lesgeld

€ 612,-

Crebonummer en naam

25656 / 23181 Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg

Wat leer je?

Mensen krijgen tegenwoordig de kans langer thuis te wonen, waardoor van zorgmedewerkers andere vaardigheden worden verwacht. We willen jou natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op je toekomstige beroep. Daarom leer je bijvoorbeeld:

 • Cliënten ondersteunen met ontwikkeling en opvoeding

 • Cliënten ondersteunen met persoonlijke verzorging

 • Cliënten ondersteunen met wonen en huishouden

 • Cliënten ondersteunen met werk, scholing en vrije tijd

 • De (hulp)vragen en wensen van de cliënten inventariseren

 • Een activiteitenplan opstellen en uitvoeren

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding wordt in combinatie met de opleiding Maatschappelijke Zorg op niveau 3 aangeboden. Je sluit deze gecombineerde opleiding af met 2 diploma’s. Kies je voor de Verzorgende-IG opleiding met specialisatie Kraam, dan krijg je alleen het diploma Verzorgende-IG.

In Utrecht: opleiden op maat
De kern van jouw opleiding bestaat uit het werken met beroepsthema’s. Elk beroepsthema is opgebouwd rond een casus uit de praktijk. Daarnaast kies je de inloopcolleges die jij nodig hebt om de stof verder te verwerken.

Na een periode van negen weken sluit je een beroepsthema af met een eindopdracht. Deze eindopdracht is voorbereidend op je eindexamens. De eindexamens worden later in je opleiding afgenomen in de praktijk. 

In het derde jaar kies je een beroepsprofiel: dan komt de kennis uit het eerste en tweede jaar samen in de context waarin jij je wilt specialiseren. Meer over 'Opleiden op maat'.

In Amersfoort
Bij de start van de opleiding staat de oriëntatie op je beroep en de school centraal. Ook bepalen we samen je leerdoelen en jouw manier van leren.

Daarna werk je verder aan je competenties, kerntaken en de werkprocessen. Aan het eind van de opleiding is er ruimte voor verdieping en het ontwikkelen van je specifieke talenten. Je hebt een loopbaanbegeleider die je ondersteunt in de loopbaangroep en tijdens je beroepspraktijkvorming (stage).

Werkend leren

Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door 'te doen'. Deze leerroute wordt ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd. Het bedrijf waar je gaat werken, moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek.

Op het leerbedrijf voer je allerlei werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en maak je mogelijk praktijkexamens. Het college onderhoudt contact met je praktijkopleider. Leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt.

Na je opleiding

Met twee diploma’s op zak kun je als verzorgende aan de slag bij instellingen gericht op verpleging, verzorging en welzijn. Bijvoorbeeld:

 • In een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking

 • Als begeleider dagbesteding

 • In een woonzorgcentrum voor ouderen

 • In de opvang voor (ex)verslaafden

 • In de dak- en thuislozenopvang

 • In de psychiatrie

Na deze opleiding kun je instromen in het tweede jaar van de bbl-opleiding Sociaal Begeleiden of in het derde jaar van de bol-opleiding Maatschappelijke Zorg (beide niveau 4).  

Vooropleiding

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Of een diploma op mbo-niveau 2 of vergelijkbaar
 • Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4

Je kunt deze opleiding versnellen. Lees meer informatie op de opleidingskaart Versneld Verzorgende IG.

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 612,-. Studenten krijgen voor het schooljaar 2021-2022 50% korting op het lesgeld en betalen dus  € 306,-. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten, kijk dan op onze website. 

Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken en lesmateriaal. Voor sommige opleidingen moet je ook persoonlijke onderwijsbenodigdheden aanschaffen. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: