Verzorgende - IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg (bbl, mbo)

 • Niveau 3
 • BBL

Wat doe je in dit beroep?

Als verzorgende IG/medewerker maatschappelijke zorg begeleid je mensen die langdurig niet (zelfstandig) voor zichzelf kunnen zorgen. Je observeert hiervoor de cliënt en speelt in op zijn of haar vragen. Ook help je bij de persoonlijke verzorging en de basiszorg. Je overlegt met collega's en mantelzorgers om de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

Is dit iets voor mij?

Deze opleiding richt zich op werken in de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de thuiszorg, de opvang voor (ex)verslaafden, dak- en thuislozenopvang en kleinschalige woonvoorzieningen. Je moet hiervoor graag met mensen willen werken. Ook is het belangrijk dat je zelfstandig bent en goed met verantwoordelijkheden om kunt gaan. Ben je daarnaast geduldig en sta je sterk in je schoenen? Dan is deze opleiding misschien iets voor jou!

In het kort

Leerweg / Niveau

BBL / Niveau 3

Duur

3 jaar

Start

Eind augustus 2022

Lesgeld

€ 612,-

Crebonummer en naam

25656 Verzorgende IG / Maatschappelijke Zorg

Wat leer je tijdens deze mbo-opleiding?

Mensen krijgen tegenwoordig de kans langer thuis te wonen, waardoor van zorgmedewerkers andere vaardigheden worden verwacht. We willen jou natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op je toekomstige beroep. Daarom leer je bijvoorbeeld:

 • Cliënten ondersteunen met ontwikkeling en opvoeding

 • Cliënten ondersteunen met persoonlijke verzorging

 • Cliënten ondersteunen met wonen en huishouden

 • Cliënten ondersteunen met werk, scholing en vrije tijd

 • De (hulp)vragen en wensen van de cliënten inventariseren

 • Een activiteitenplan opstellen en uitvoeren

Hoe ziet de opleiding eruit?

De opleiding wordt in combinatie met de opleiding Maatschappelijke Zorg op niveau 3 aangeboden. Je sluit deze gecombineerde opleiding af met 2 diploma’s. Kies je voor de Verzorgende-IG opleiding met specialisatie Kraam, dan krijg je alleen het diploma Verzorgende-IG.

Flexibel onderwijs: opleiden op maat

De kern van jouw opleiding bestaat uit het werken met beroepsthema’s. Elk beroepsthema is opgebouwd rond een casus uit de praktijk. Daarnaast kies je de inloopcolleges die jij nodig hebt om de stof verder te verwerken.
Na een periode van negen weken sluit je een beroepsthema af met een eindopdracht. Deze eindopdracht is voorbereidend op je eindexamens. De eindexamens worden later in je opleiding afgenomen in de praktijk. Dat is dus het echte werk! Meer over 'Opleiden op maat'

Deze skills ga je leren

Activiteitenplan opstellen

Praktijkervaring

Samenwerken

Kennis van het werkveld

Professioneel communiceren

Cliënten ondersteunen

Werkend leren

Je bent ongeveer 80 procent van je studie aan het werk. De rest van de tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door te 'doen'. Deze leerroute wordt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

Erkend leerbedrijf
Het bedrijf waar je gaat werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Geschikte leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt. Op het leerbedrijf voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je kunt er soms ook praktijkexamens maken. School onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Na je opleiding

Met twee diploma’s op zak kun je als verzorgende aan de slag bij instellingen gericht op verpleging, verzorging en welzijn. Bijvoorbeeld:

 • In een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking

 • Als begeleider dagbesteding

 • In een woonzorgcentrum voor ouderen

 • In de opvang voor (ex)verslaafden

 • In de dak- en thuislozenopvang

 • In de psychiatrie

Na deze opleiding kun je instromen in het tweede jaar van de bbl-opleiding Maatschappelijk Zorg & Sociaal Werk of in het derde jaar van de bol-opleiding Maatschappelijke Zorg Amersfoort (beide niveau 4).  

Vooropleiding

 • Diploma vmbo: kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg
 • Of een diploma op mbo-niveau 2 of vergelijkbaar
 • Of een overgangsbewijs van havo of vwo 3 naar 4

Je kunt deze opleiding versnellen. Lees meer informatie op de opleidingskaart Versneld Verzorgende IG.

Kosten opleiding

Voor je achttiende betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 612. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten, kijk dan op onze website. 

Houd daarnaast rekening met kosten voor boeken en lesmateriaal. Voor sommige opleidingen moet je ook persoonlijke onderwijsbenodigdheden aanschaffen. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: