praktijkopleider/ leercoach (bbl, mbo)

BBL - Niveau 4

Wat doe je in dit beroep?

Als praktijkopleider werk je op uitvoerend en faciliterend niveau. Je bent verantwoordelijk voor het totale leerproces van de stagiairs binnen jouw organisatie. 

Je coacht werkbegeleiders bij het uitvoeren van hun taken, stelt een leerplan voor de stagiair/leerling op en coördineert en organiseert een opleidingstraject voor alle betrokkenen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van begeleiden en beoordelen binnen de instelling (afdeling/locatie). Je voert zowel organisatorische, onderwijzende en begeleidende werkzaamheden uit.

In kleinere organisaties of bij een gering aantal stageplaatsen, combineer je je functie vaak met een functie in het primaire proces (uitvoerend of leidinggevend) of met die van werkbegeleider.

Is dit iets voor mij?

Heb je ruime ervaring in de zorg- en welzijnssector en ben je gemotiveerd om toekomstige beroepsbeoefenaars in hun beroepspraktijkvorming en werk te begeleiden bij hun leerproces? 

Wil jij je huidige positie verbreden en de mogelijkheden binnen je werk vergroten? Ben je enthousiast en wil je dat overbrengen naar collega's, werkbegeleiders en leidinggevenden? Dan is de opleiding Praktijkopleider iets voor jou!

In het kort

Leerweg / Niveau

BBL / 4

Start

Eind augustus 2020

Lesgeld

€ 606,-

Crebonummer en naam

25487 Praktijkopleider

Wat leer je?

We willen jou natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op je toekomstige beroep. De opleiding kent vier kerntaken waarbinnen je werkt aan het ontwikkelen van je competenties. Deze competenties zijn onder andere aannemen/introduceren, begeleiden/beoordelen, leervoorwaarden creëren, zorgdragen voor kwaliteit, eigen deskundigheid bevorderen, werkbegeleiders coachen, plannen/organiseren, samenwerken en groepsgericht werken. Kijk voor het complete competentiegerichte kwalificatiedossier op de website van SBB.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In de opleiding wordt competentiegericht gewerkt met behulp van een persoonlijk ontwikkelingsplan, beroepsprestaties en een portfolio. Hier heb je een flinke dosis motivatie, discipline en zelfsturing voor nodig. Je hebt in totaal 200 contacturen met school. Je hebt wekelijks les op dinsdagmiddag/avond. Tijdens de gehele opleiding kun je rekenen op een intensieve ondersteuning en begeleiding op maat. 
De opleiding start op 13 oktober 2020 en in december 2021 rond je de opleiding af. In totaal duurt de opleiding 1 jaar en drie maanden.  

Als de opleiding vol zit zal er eventueel een 2e groep starten overdag. Deze tijden komen later beschikbaar.   

Werkend leren

Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door 'te doen'. Deze leerroute wordt ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd. Het bedrijf waar je gaat werken, moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek.

Op het leerbedrijf voer je allerlei werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en maak je mogelijk praktijkexamens. Het college onderhoudt contact met je praktijkopleider. Leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt.

Na je opleiding

Je kunt met dit diploma gaan werken in de zorg- en welzijnssector.

Vooropleiding

Je kunt je voor deze opleiding aanmelden als je een relevant vakdiploma op niveau 3 of 4 hebt. Daarnaast heb je vooraf een baan of stage van minimaal 16 uur bij een erkend leerbedrijf nodig. Naast het diploma heb je het volgende nodig:

  • Relevante werkervaring binnen de welzijn-, zorg- of dienstverleningssector

  • Minimaal twee stagiaires en twee werkbegeleiders om te begeleiden

  • Een coach (vanuit de instelling) die jouw leerproces volgt en ondersteunt

Kosten opleiding

Voor je 18e betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 606,-. Dit is het bedrag voor het schooljaar 2020-2021. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten, kijk dan op onze website. 

Boeken en leermiddelen: circa € 165,- (onder voorbehoud)

De opleiding start op 13 oktober 2020 en in december 2021 rond je de opleiding af. In totaal duurt de opleiding 1 jaar en drie maanden. Dat betekent dat je in schooljaar 2021-2022 nog drie maanden les hebt. Voor dat schooljaar betaal je in september in eerste instantie lesgeld voor het volledige lesjaar. Maar omdat je dat schooljaar maar drie maanden les volgt, ontvang je na diplomering het grootste deel terug. 

Contact opleiding

Wil je meer weten over de opleiding Praktijkopleider? Neem dan contact op met Cecile Swennenhuis, c.swennenhuis@rocmn.nl of tel. (030) 754 68 20.

 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: