Praktijkopleider/ leercoach (bbl, mbo)

  • Niveau 4
  • Volwassenenonderwijs

Wat doe je in dit beroep?

Een praktijkopleider organiseert, coördineert en bewaakt het leertraject van studenten bij leerbedrijven. Je bent verantwoordelijk voor het leerproces van de stagiairs binnen jouw organisatie. Ook coach je werkbegeleiders bij het uitvoeren van hun taken. Zo help je een leerplan voor de stagiair op te stellen. Je zorgt ervoor dat de kwaliteit van het begeleiden en beoordelen op orde is. In kleinere organisaties of bij een gering aantal stageplaatsen, combineer je je functie vaak met een functie in het primaire proces (uitvoerend of leidinggevend) of met die van werkbegeleider.

Is dit iets voor mij?

Heb je ruime ervaring in de zorg- en welzijnssector en ben je gemotiveerd om toekomstige beroepsbeoefenaars in hun beroepspraktijkvorming en werk te begeleiden bij hun leerproces? Wil jij je huidige positie verbreden en de mogelijkheden binnen je werk vergroten? Ben je enthousiast en wil je dat overbrengen naar collega's, werkbegeleiders en leidinggevenden? Dan is de opleiding Praktijkopleider iets voor jou!

Open week december

Aanmelden open week december

In het kort

Leerweg / Niveau

Volwassenenonderwijs / 4

Duur

1 jaar

Start

Eind augustus 2022

Crebonummer en naam

25487 Praktijkopleider

Wat leer je?

We willen jou natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden op je toekomstige beroep. De opleiding kent vier kerntaken waarbinnen je werkt aan het ontwikkelen van je competenties. Deze competenties zijn onder andere aannemen/introduceren, begeleiden/beoordelen, leervoorwaarden creëren, zorgdragen voor kwaliteit, eigen deskundigheid bevorderen, werkbegeleiders coachen, plannen/organiseren, samenwerken en groepsgericht werken. Kijk voor het complete competentiegerichte kwalificatiedossier op de website van SBB.

Hoe ziet de opleiding eruit?

In de opleiding wordt competentiegericht gewerkt met behulp van een persoonlijk ontwikkelingsplan, beroepsprestaties en een portfolio. Hier heb je een flinke dosis motivatie, discipline en zelfsturing voor nodig. Je hebt in totaal 200 contacturen met school. Tijdens de gehele opleiding kun je rekenen op een intensieve ondersteuning en begeleiding op maat. 

De opleiding start op 1 september 2022. Je hebt wekelijks les op woensdag (overdag). De lessen worden zowel online als op onze locatie aan de Maatweg in Amersfoort gegeven (combinatie). 

Als de opleiding vol zit, zal er eventueel een 2e groep starten overdag. Deze tijden komen later beschikbaar.   

Deze skills ga je leren

Begeleiden

Case beoordelen

Kwaliteit waarborgen

Coachen

Plannen en organiseren

Samenwerken

Werkend leren

Je bent ongeveer 80 procent van je studie aan het werk. De rest van de tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door te 'doen'. Deze leerroute wordt de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

Erkend leerbedrijf
Het bedrijf waar je gaat werken moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je praktijkopleider begeleidt je op de werkplek. Geschikte leerbedrijven vind je op de website Stagemarkt. Op het leerbedrijf voer je werkzaamheden uit die bij je opleiding horen. Je kunt er soms ook praktijkexamens maken. School onderhoudt contact met je praktijkopleider.

Na je opleiding

Je kunt met dit diploma gaan werken in de zorg- en welzijnssector.

Vooropleiding

Je kunt je voor deze opleiding aanmelden als je een relevant vakdiploma op niveau 3 of 4 hebt. Daarnaast heb je vooraf een baan of stage van minimaal 16 uur bij een erkend leerbedrijf nodig. Naast het diploma heb je het volgende nodig:

  • Relevante werkervaring binnen de welzijn-, zorg- of dienstverleningssector

  • Minimaal twee stagiaires en twee werkbegeleiders om te begeleiden

  • Een coach (vanuit de instelling) die jouw leerproces volgt en ondersteunt

Kosten opleiding

Voor je achttiende betaal je geen lesgeld. Ben je op 1 augustus 18 jaar of ouder, dan ben je wettelijk verplicht lesgeld te betalen. Voor een bbl-opleiding op niveau 3 en 4 is het lesgeld € 612. 

Wil je meer weten over lesgeld en schoolkosten, kijk dan op onze website. 

Boeken en leermiddelen: circa € 165,- (onder voorbehoud)

Contact opleiding

Wil je meer weten over de opleiding Praktijkopleider? Neem dan contact op met Cecile Swennenhuis, c.swennenhuis@rocmn.nl of tel. (030) 754 68 20.

 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: