‘We bouwen een brug waarbij we studenten enthousiasmeren en stimuleren om in een veilig leerklimaat te leren en ervaren’

samenwerking globe college en roc

Kick-off Samenwerking Gezondheidszorg College en Globe College!

Het Globe College, een vmbo school in Utrecht, gaat in samenwerking met het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland, de leerlingen uit het vierde leerjaar extra begeleiden bij het voorbereiden op een vervolgopleiding in de zorg. Hierbij maken de leerlingen vroegtijdig kennis met het Gezondheidszorg College en docenten. Hierbij zetten we in op doorlopende leerlijnen die samenkomen in het lesprogramma over Zorgtechnologie. De leerlingen van het Globe college krijgen bij ROC Midden Nederland in het Future Care Lab les van een mbo docent.

Waarom intensieve samenwerkingsactiviteiten?
De overstap van het vmbo naar het mbo wordt, over het algemeen, ervaren als een flinke stap.
Om voor vmbo-leerlingen de route naar het mbo onderwijs vloeiender te laten verlopen, is een brug nodig waarbij er geënthousiasmeerd, gestimuleerd, geleerd en ervaren kan worden. Het geeft vmbo-leerlingen rust en vertrouwen als zij weten welke vervolgopleiding zij kunnen volgen. De ervaring leert dat zij vooral leren door zelf te doen. Daarom worden de leerlingen in deze samenwerking goed en praktisch ondersteund door een mbo docent van ROC Midden Nederland.  Zij maken kennis met de mbo school, het gebouw, de ruimtes, de mbo-studenten en de manier waarop onderwijs aangeboden wordt. Hiervoor hebben ROC Midden Nederland en het Globe College nu een doorlopende leerlijn ontwikkeld, zodat de aansluiting optimaal is.

Kansrijker & succesvoller
De vierdejaars leerlingen van het Globe College maken in augustus 2022 de overstap naar het mbo. Hiervoor volgen zij vanaf september 2021 tot en met juni 2022 een vmbo-keuzedeel: 10 lessen bij het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland. Dit keuzedeel, helpt de vmbo-leerlingen om:

• Kennis op te doen van het leren op het mbo door een vak te volgen (Future Care Lab).

• Kennis op te doen, binnen het vak Zorgtechnologie in de mbo-setting. Dit vak wordt vanuit het vmbo,  in coproductie met het mbo vormgegeven.

• Kansrijker te zijn bij het maken van de juiste keuze voor een vervolgopleiding

• Succesvoller te zijn op het niveau dat bij hen past.

• Reflectief vermogen te vergroten.

• Zelfvertrouwen te vergroten, zodat zij bewustere keuzes maken zoals een het kiezen van een vervolgopleiding en een beroep.

Brug

'Om voor vmbo-leerlingen de route naar het mbo onderwijs vloeiender te laten verlopen, bouwen we een brug waarbij we studenten enthousiasmeren en stimuleren, en er een veilig leerklimaat ontstaat waarin geleerd en ervaren kan worden. Het geeft deze studenten rust en vertrouwen als zij weten welke vervolgopleiding zij kunnen volgen,' aldus projectleider Gerie Haartman. 

Gerie Haartman

Future Care Lab

De vmbo-docenten Zorg & Welzijn van het Globe College gaan in samenwerking met de mbo-docenten van het Gezondheidszorg College van het ROC-Midden Nederland, verschillende activiteiten uitvoeren in het Future-care lab van het Gezondheidszorg College. Deze activiteiten sluiten naadloos aan en zijn complementair aan het keuzevak Zorgtechnologie. Deze activiteiten krijgen aandacht tijdens de LOB-lessen op het Globe College .

We houden jullie graag op de hoogte van de ontwikkelingen in deze mooie samenwerking!

Mark Dubbelman (Globe College), Marielle Garritsen (ROC Midden Nederland), Gerie Haartman (ROC Midden Nederland) en Hilde Marechal (Globe College)

19 november 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: