‘Tijdens de intake kreeg ik meteen een indicatie van de vakken en tijd: binnen een half jaar mijn diploma!’

Carla de With met haar cliënte

Wat doe je als je geboren bent met een hart dat klopt voor de zorg, je in je carrière een dijk aan zorgervaring hebt opgebouwd, maar daarvoor nog nooit een diploma hebt behaald? In dit gesprek vertelt Carla de With (King Arthur Groep) over haar voorgeschiedenis, hoe ze terecht kwam bij ROC Midden Nederland en hoe ze nu in haar EVC-traject binnen een half jaar tot een jaar haar persoonlijke leerdoel behaalt: het diploma voor Verzorgende Individuele Gezondheid / Begeleider Maatschappelijke Zorg. 'Ik bepaal wanneer ik leer en hoe ik leer.'

Op de reling
‘Ik was heel jong toen ik besloot te gaan werken. Via een advertentie kwam ik terecht bij gezinszorg. Ik had toen nog niet de ambitie om in de zorg te gaan werken, maar tijdens het sollicitatiegesprek voelde ik: de zorg, dat is iets voor mij.’ Tijdens dit gesprek kreeg Carla zorgsituaties voorgeschoteld. ‘Hoe kun je op mensen reageren opdat de situatie verandert? Bijvoorbeeld als je in een gezin komt waarbij de ouders alles doen en de kinderen niets. Wat doe jij dan? Ik merkte tijdens het gesprek dat ik die situaties altijd vanuit meerdere perspectieven bekeek en dat dat nodig was om de situatie goed te kunnen doorgronden. In mijn werk merkte ik al snel dat ik situaties aankon, waar een ander niet verder kwam. Bij een gezin met multiproblematiek zat hulpverlening met de handen in het haar. Toen de moeder aan de verkeerde kant van de reling stond, ben ik erheen gegaan en heb haar aan de goede kant van de reling gekregen. Mensen vertrouwen mij snel, daardoor vertellen ze me meer dan anderen. Zonder dat ik daar iets voor doe. Ze merken dat ik echt geïnteresseerd in ze ben, ik wil ze geen loer draaien.’

Puzzelstukjes
‘Ik heb ook een poos huishoudelijke werkzaamheden gedaan voor mensen die niet lang meer te leven hebben. Tijdens het huishouden kun je veel zaken opmerken. Je ziet wat de problemen zijn, laat de mensen daarover praten en lost het samen op. Zo komen de mensen toe aan afscheid nemen. Verhalen van mensen die stervende zijn, zijn prachtig. Ze leggen de laatste puzzelstukjes. Toen kreeg ik kinderen en ging daar mijn aandacht naar uit. In die periode heb ik ook veel geleerd: om empathie en geduld te hebben. En dat je ze moet laten zijn wie ze zijn en daar waardering voor mag hebben. Toen ben ik bewustwordingstrainingen gaan doen en die doe ik nog steeds. Je moet eerst weten wie je zelf bent, wil je een ander kunnen helpen. Dit helpt me nu enorm in het werken met mensen met dementie.’

Menswaardige zorg
‘Ik ontwikkel snel een vertrouwensband met de mensen, daarom begon ik het des te moeilijker te vinden om voor een organisatie te werken. Laat ik je een voorbeeld geven: ik kreeg een cliënte, een blinde dame, die heel argwanend en dwars was. Na een poosje voelde ze dat ik oké was en kwam de vertrouwensband. Na een aantal maanden moest ik weg, omdat de gemeente een contract met een andere zorgverlener had afgesloten. Voor dat soort systemen wil ik niet meer werken. Dat gaat ten koste van de cliënt. Ik doe mijn werk nu als zzp-er en doe hoofdzakelijk begeleiding. Ik vind het belangrijk dat ik de tijd neem voor de cliënt, dat de zorg en begeleiding menswaardig is.

Herkenning
‘Nu werk ik als zelfstandige voor de King Arthur groep aan die menswaardige zorg. Op aanraden van de King Arthur ben ik het EVC-traject gaan doen. Het was belangrijk dat mijn werkervaring zich vertaalde in een diploma. Daaruit volgde een uitslag en twee mogelijke scholen waar ik het traject kon volgen. Die scholen heb ik benaderd, maar het duurde zo lang voordat ik van hen een voorstel kreeg dat ik zelfstandig op zoek ben gegaan en terecht ben gekomen bij ROC Midden Nederland in deze unieke vorm van opleiden. Hier werd ik zo fijn ontvangen door Margreet Pasman (oud-verpleegkundige, docent en studentcoach, red.): bij haar voel ik de herkenning en de erkenning.’

Persoonlijk leerdoel
‘In eerste instantie had ik niet echt een persoonlijk leerdoel. Ik wilde eigenlijk zo snel mogelijk dat diploma halen. Maar door de intake en de gesprekken met Margreet heb ik nu meer scherp wat ik wil in mijn werk. Ik zie dat veel mensen niet met mensen met dementie kunnen omgaan. Ik wil daar de helpende hand bieden. Bijvoorbeeld voor de kinderen, zodat ze beter met ouderen om kunnen gaan. Niet als medicus, maar als begeleider. Die inhoud ben ik nu meer aan het ophalen. Margreet is voor mij heel belangrijk geweest hierin, ze is positief, verwelkomend en enthousiast. Het was alsof ik als koningin werd binnengehaald. Starten met een opleiding vraagt iets van je, zo ervaar ik het. Soms ben ik zoekend. Ik ben bijvoorbeeld niet zo snel met de computer. Bij ROC Midden Nederland ervaar ik dat er heel veel mensen zijn die er voor me zijn en dat ik gericht vragen kan stellen. Iedereen is heel bereidwillig en behulpzaam.’

'Ik bepaal wanneer ik leer en hoe ik leer'

Intake

‘Ik heb geen diploma’s, echt nul komma nul, waar ik verder op voort kon borduren. Ik was inmiddels wel Seniorencoach op Hbo-niveau. Maar tijdens het intakegesprek kon Margreet direct de vertaalslag maken van mijn werkervaring en het EVC-rapport naar een persoonlijk leerpad. Ze was heel enthousiast en open: ‘wat heb je veel gedaan!’ Daardoor voel ik die waardering. Tijdens die intake kreeg ik meteen een indicatie van de modulen die ik moest volgen en in welke tijd dit voor mij mogelijk is. Ook werd duidelijk in kaart gebracht voor welke modulen ik onderwijsvrijstelling krijg. Ik werk nu naar het diploma Verzorgende IG/Begeleider MZ toe. Dat diploma is heel belangrijk: het geeft ook een bepaald vertrouwen in je werk. Margreet denkt dat ik het binnen een half jaar red, maar ik verwacht zelf binnen een jaar het diploma behaald te hebben.’

Flexibiliteit
‘De lesgroep is heel fijn: we mogen elkaar en zijn stuk voor stuk zorgmensen. We hebben een goede energie en dat werkt ondersteunend. Het is ook fijn om te merken dat je allemaal met dezelfde vragen zit en dat we daar open over zijn. Ik vind de online modules heel leuk en uitdagend. Er is ruimte voor ieders eigen leermethode: ik kies hoe ik leer. Dit zelf kunnen kiezen, leren wanneer je wilt leren, niet gebonden zijn aan school: dat past precies bij mijn levensvisie. Ik bepaal wanneer ik leer en hoe ik leer. En krijg daarbij wekelijks 1-op-1 begeleiding van Margreet. Dat werkt uitstekend!’

Meer informatie
Wilt u meer informatie over Opleiden op maat? Neem dan contact op met Marjolein van Vulpen via 06-53 40 14 45 en m.vanvulpen@rocmn.nl

NB. Binnen ROC Midden Nederland is het op dit moment nog niet mogelijk om op basis van een EVC-rapport vrijstelling voor examens te krijgen.

12 oktober 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: