Samenwerking Philadelphia & Gezondheidszorgcollege op thema mensgerichte technologie krijgt boost!

Ellen Hasselerharm, onderwijskundig adviseur bij Philadelphia en Esther Marskamp, strategisch projectleider

Op het gebied van mensgerichte technologie, kortgezegd m-Tech, gaan zorginstelling Philadelphia en het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden Nederland intensiever samenwerken. Een toegekende voucher Gewoon Bijzonder van ZonMW maakt dit mogelijk. ‘M-Tech wordt steeds belangrijker binnen de sector voor verstandelijk gehandicapten (VG, red.). Naast het bieden van fysieke begeleiding heeft Philadelphia als doel cliënten meer eigen regie te geven met behulp van de inzet van m-Tech’, aldus Ellen Hasselerharm, onderwijskundig adviseur bij Philadelphia.

‘Hiervoor gaan we samen met de begeleiders van Philadelphia meer kennis en inzicht ontwikkelen over de manier waarop m-Tech ingezet kan worden in de ondersteuning van de cliënten. Binnen Philadelphia zijn daarvoor verschillende leertrajecten gestart. Wij bieden studenten verschillende mogelijkheden om zich als (toekomstig) zorgprofessional voor te bereiden op een werkomgeving waarin technologie een steeds belangrijkere rol speelt,’ aldus Esther Marskamp, Strategisch projectleider bij ROC Midden Nederland. Het keuzedeel Zorg(innovaties) en Technologie is daarvan een voorbeeld. Daarnaast beschikt ROC Midden Nederland over een LivingLab waar studenten kennis opdoen van de verschillende technologieën en deze ook zelf kunnen ervaren.

Structurele samenwerking
Bij beide instellingen bestaat de wens om met het thema m-Tech tot structurelere uitwisseling te komen. ‘We laten de kennis en ervaring van zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en docenten samenkomen in het curriculum, zodat de student op school ervaart wat hij later in de praktijk tegenkomt. Zo komen de kennis en kunde uit de praktijk samen met de theorie die op school en online beschikbaar is. De voucher Gewoon Bijzonder van ZonMW is voor ons een mooi startpunt voor de intensievere samenwerking,’ aldus Esther.

Samenwerking in de praktijk
‘Docenten zijn, met hun expertise en kennis, gekoppeld aan zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen van Philadelphia die hun kennis en ervaring uit de praktijk meebrengen. Van deze kruisbestuiving maken de studenten en medewerkers van Philadelphia optimaal gebruik. Zo wordt de dagelijkse praktijk van de VG-sector inzichtelijk en concreet voor de studenten. Dit geeft ook een impuls aan de bekendheid en de aantrekkelijkheid om te werken in de VG-sector. De samenwerking vertaalt zich ook in gastlessen door docenten aan begeleiders van Philadelphia die deelnemen aan het interne leertraject m-Tech. Hierbij zetten we ook ons LivingLab in,’ aldus Esther.

Blended modules en Gaming
Ook werken zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen van Philadelphia mee aan blended modules en een game die ingezet worden in het LivingLab. Zij werken casuïstiek uit als basis voor de modules en game, zodat, naast de casussen uit de VVT, ook gewerkt kan worden aan de hand van casuïstiek uit de VG-sector. ‘Binnen Philadelphia spelen nu de thema’s ‘Ondersteunende technologie bij medicatie’ en ‘Sociale robotica’ een belangrijke rol. De kennis en ervaring die daarmee nu wordt opgedaan, nemen we mee in de onderwijsontwikkeling,’ aldus Esther.

Meer informatie
Wil je meer weten over ons onderwijs en de inzet van technologie in de gezondheidszorg? Neem dan contact op met Esther Marskamp-van Twillert via e.marskamp-vantwillert@rocmn.nl.
Wil je meer informatie over opleiden en werken bij Philadelphia? Neem dan contact op met Philadelphia via werkenvoor@philadelphia.nl.

4 december 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: