‘Samen bouwen aan een Leven Lang Ontwikkelen: duurzaam & innovatief opleiden staat centraal’

De vijf belangrijkste actielijnen voor de RIF aanvraag

Samenwerken aan state-of-the-art zorg in regio Midden

Opleiden & behouden zorgprofessionals

Samen met een aantal Utrechtse en Amersfoortse VVT-instellingen slaat ROC Midden Nederland de handen ineen om de uitdagingen rond het werven, opleiden en behouden van zorgprofessionals aan te kunnen. Mocht u of uw VVT-zorgorganisatie hier ook een bijdrage aan willen leveren, dan bent u van harte welkom om bij dit initiatief aan te sluiten.

Aan de slag met eigen Learning Lab
De zorgorganisaties, Utrechtzorg en ROC Midden Nederland hebben in twee bijeenkomsten met elkaar de contouren verkend van een regionaal Learning Lab en de samenwerking met elkaar. Erna Laclé van Utrechtzorg vertelt: ‘Utrechtzorg heeft in kaart gebracht hoe de lerende regio eruit ziet aan de hand van het manifest ‘Samenwerken aan een lerende regio’. Hierin stellen we de kandidaat, de lerende, centraal met daar omheen de leer-en werkcultuur waarin we inspelen op behoud. We werken aan innovatieve leer- en opleidingsconcepten: op maat en flexibel, inspelend op competenties en talenten. Het onderwijs wordt just in time, just for you, just enough en just again ingezet met behulp van leertechnologie.’

Aan de hand van de eerste bijeenkomst zijn prioriteiten gesteld waar de organisaties zich in de samenwerking op zullen richten:

1. Leren in de praktijk

2. Onderwijsontwikkeling

3. Professionalisering

4. Stimuleren onderzoekend vermogen en Practoraat

5. Een Leven Lang Ontwikkelen


Met deze activiteiten slaat de onderwijsinstelling samen met haar VVT-partners de handen ineen om toe te werken naar een RIF aanvraag (Regionaal Investerings Fonds, red.). Annette de Groot: ‘Hierin komen de onderwerpen Leren in de praktijk, Onderwijsontwikkeling, Professionalisering, Onderzoekend vermogen en Een Leven Lang Ontwikkelen terug. Het mooie van de RIF aanvraag is: het ís voor de student, maar uiteindelijk wordt de zorg er beter van. Essentieel is dat er draagvlak is: de activiteiten voeren we gezamenlijk uit. Het ROC is penvoerder en doet de subsidieverantwoording.’ René Gelens, directeur Campus Amersfoort bij ROC Midden Nederland: ‘Het doel achter de RIF aanvraag is dat wat we al doen of dat wat we graag met elkaar willen doen versterken, versnellen, verdiepen en intensiveren. Via de RIF aanvraag kunnen we dat realiseren.’

Binnen veel zorgorganisaties zijn goede initiatieven zoals de maatwerkklas, de leerafdeling of performance support om de uitdagingen binnen de zorg aan te pakken. Om meer en structureel impact te maken en binnen een VVT-instelling een leercultuur te verankeren die duurzaam en innovatief is, is meer nodig.

Leer van andere organisaties in de Learning community
Via deze RIF aanvraag stimuleren we ook het delen van kennis en ervaringen tussen de organisaties in de Learning community. Zodat we met elkaar optimaal en op volle koers vooruit gaan richting het leveren van state-of-the-art zorg. Door deze synergie krijgen studenten en medewerkers nieuwe kansen en blijven zij behouden voor de sector. ‘Met de meerjarige verbinding tussen zorgorganisaties en onderwijs krijgt duurzame en hechte samenwerking vorm, waardoor Leren & Ontwikkelen en de daarbij behorende leercultuur verankerd blijft in de zorgpraktijk,’ aldus Annette de Groot.

Meer informatie
Wilt u met uw VVT-zorginstelling bij dit initiatief aansluiten of heeft uw organisatie interesse, maar wilt u er eerst nog eens vrijblijvend verder over praten? Neem dan contact op met Annette de Groot, annette.degroot@rocmn.nl, 06-51665527.

 

26 november 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: