Oproep: samen mbo-certificaten aanvragen voor begeleiding studenten op de werkvloer

Oproep voor werkbegeleiders en praktijkopleiders

Door het tekort aan zorgpersoneel en de hoge werkdruk, komt de begeleiding van studenten op de werkplek in het gedrang. Het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland zet graag samen met uw organisatie in op voldoende gekwalificeerde werkbegeleiders, zodat het begeleiden van studenten en de kwaliteit van het opleiden in de praktijk blijft geborgd. De vraag is of uw instelling samen met ons bij SBB mbo-certificaten wil aanvragen voor beroepsgerichte onderdelen van de kwalificatie Praktijkopleider.

Begeleiding
Samen met u willen we drie mbo-certificaten op het gebied van begeleiding aanvragen, zodat zorgpersoneel versneld getraind kan worden in het bieden van passende begeleiding aan zorgstudenten en/of de werkbegeleiders. Het gaat om de mbo-certificaten:

  • Organiseren, coördineren en begeleiden van leertraject student
  • Coachen en instrueren van werkbegeleiders
  • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

Er kan een mbo-certificaat verbonden worden aan deze onderdelen van de kwalificatie Praktijkopleider als:

  • Deze voorzien is van een door praktijkinstellingen direct ervaren scholingsbehoefte
  • Deze zelfstandige betekenis heeft op de arbeidsmarkt en
  • De doelgroepen voor deze leereenheid in kaart zijn gebracht.

Uitnodiging & meer informatie
Graag nodigen we u uit om samen met ROC Midden Nederland en een aantal andere opleiders in het land een voorstel in te dienen bij SBB voor het verbinden van een mbo-certificaat aan deze beroepsgerichte onderdelen van de opleiding Praktijkopleider. Hiervoor kunt u contact opnemen met Esther Marskamp via e.marskamp-vantwillert@rocmn.nl en 06-40228648 of Cecile Swennenhuis via c.swennenhuis@rocmn.nl en 06-34552220.

 

11 februari 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: