‘Opleiden voor goede kraamzorg aan de hand van je eigen, individuele leerpad’

Marjolein van Vulpen en Marian Borghuis van Naviva

‘De kraamzorg in Nederland: daar moeten we heel zuinig op zijn. Die is uniek in de wereld’, aldus Marian Borghuis, manager Opleiden en Innovatie bij samenwerkingspartner Naviva Geboorte- en Kraamzorg. ‘De uitdaging is wel: hoe krijgen en behouden we gemotiveerde medewerkers? De fijne samenwerking tussen het ROC, Deltion en Naviva levert daar een mooie bijdrage aan.’

‘Bij Naviva bieden wij twee keuzes aan gericht op het ontwikkelen van perspectief voor kraamzorgmedewerkers. Zo hebben we onderscheid gemaakt tussen partusdiensten en kraamzorgdagen, waardoor het voor de medewerkers mogelijk is om niet alleen kraamzorg te verlenen maar hebben zij ook de keuze om alleen maar partusdiensten te draaien. Ook kijken we naar mogelijkheden om de kraamverzorgende breder in de keten in te zetten. In het kader van het project ‘De Eerste 1000 Dagen’ liggen er mogelijkheden in bijvoorbeeld: Centering Pragnancy, Centering Parenting, Kansrijke start of Post natale depressie. We noemen onze kraamverzorgende BabyExpert. Zoals op het ROC de student centraal staat, stellen wij in onze visie de baby centraal, en wordt vanuit de baby de benodigde zorg geboden.

Goed en snel analyseren
‘Goede geboorte- en kraamzorg draagt bij aan een gezonde start. De kraamzorg is in beweging en wordt steeds belangrijker, en daarmee ook uitdagender. De verwachtingen van wat een kraamverzorgende kan, zijn hoog: ze moet snel tot een analyse kunnen komen van de zorgvraag. Hoe doe je dat? Daarnaast is Nederland een van de weinige landen waar je thuis kunt bevallen, wat ook een specifiek beroep doet op de kraamverzorgende,’ aldus Marjolein van Vulpen, accountmanager Bedrijfsopleidingen bij het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden Nederland.

Samen verantwoordelijk
Marian vertelt: ‘Het mooie van onze samenwerking is dat het onderwijs luistert naar de praktijk en andersom: wij zijn met elkaar in gesprek. Wat is er nodig om die zorgprofessional zo optimaal mogelijk in de praktijk aan de slag te laten gaan? Ik ben heel blij met het flexibele curriculum van Opleiden op Maat: dit zorgt ervoor dat we de individuele student in de kijker hebben en zij zelf tempo en inhoud bepaalt. De regie ligt hiermee bij de student en het curriculum van het ROC is daar inherent aan verbonden. In die samenwerking gaan we nu ook na of we statushouders kunnen opleiden: dat vraagt hierin om out-of-the-box denken. Daarbij voelen praktijk en onderwijs zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de begeleiding en het leerproces en dat vind ik heel waardevol,’ aldus Marian over de samenwerking met ROC Midden Nederland.

Ook je VIG-diploma halen!
Over de kraamzorgopleidingen bij ROC Midden Nederland vertelt Marjolein: ‘Bijzondere aan de crebo-opleiding verzorgende-IG uitstroom Kraamzorg is dat deelnemers het VIG-diploma behalen. Het mooie daaraan is dat het vak ‘Verpleegtechnische vaardigheden’ binnen deze opleiding volledig geïntegreerd is. Medewerkers zijn zo veel breder inzetbaar, wat de mobiliteit ten goede komt. De opleiding duurt minimaal 18 maanden en wordt gesubsidieerd aangeboden.’ Marian Borghuis vult aan: ‘Bij de brancheopleiding bereiken we weer een andere doelgroep en zien we dat deze dames heel bewust kiezen voor de kraam. Deze opleiding is voor deelnemers die zich in 12 tot 15 maanden willen (om)scholen tot kraamverzorgende, maar nog geen opleiding in de zorg genoten hebben. De opleiding is landelijk door de branche en het College Zorg Opleidingen (CZO) erkend, praktijkgericht en voldoet aan de meest recente eisen die gesteld worden door de branche: BO Geboortezorg. Hierbij screenen we deelnemers kritisch en kijken goed naar de eisen. Die goede intake zorgt ervoor dat uitval zo klein mogelijk is.’ Voor de verkorte opleiding is de basiseis dat je niveau drie opgeleid moet zijn. Daarin kun je in een kort traject als verzorgende kennis opdoen over de kraam.

Doelmatige zorg
Kraamzorg is noodzakelijke zorg en daarmee onderdeel van het basispakket. Uit onderzoek blijkt dat de kraamzorg in Nederland professioneel is: 97% van de kraamverzorgenden is geregistreerd in het kwaliteitsregister KCKZ (Kennis Centrum Kraam Zorg). De zorg bereikt meer dan 98% van de kraamgezinnen, heeft een positieve invloed op de leefstijl en is daarmee doelmatig.

Opleiden op maat
Bij het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden Nederland kun je dus kiezen tussen twee opleidingen om als zij-instromer in de kraamzorg te kunnen gaan werken. Én creëer je je eigen leerpad op maat: jij bepaalt wat jij nodig hebt om een goede kraamverzorgende te worden en je kunt daarin je eigen tempo bepalen. De BBL-opleiding Verzorgende-IG met uitstroom kraamzorg duurt normaliter drie jaar, maar kan hierdoor binnen 18 tot 24 maanden afgerond worden. Het curriculum is gebaseerd op het nieuwe kwalificatiedossier 2020.

Meer informatie
Meer informatie over de opleidingen vindt u op onze website. Hebt u vragen over uw specifieke situatie? Neem dan contact op met Marjolein van Vulpen via m.van.vulpen@rocmn.nl en telnr. 06 – 53 40 14 45.
Het Gezondheidszorgcollege is uitstekend per OV bereikbaar en ligt op loopafstand van station Vaartse Rijn.

 

23 januari 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: