‘Ook in deze crisis staat het leerproces voorop bij het stagelopen’

Rianne Eikelenboom, stagiaire, en Eunice Lionarons, BPV-cosulent

In deze periode gaan de studenten aan het Gezondheidszorgcollege op stage. Welke invloed heeft de uitbraak van het Corona-virus op het stagelopen: op de inhoud, maar ook op de begeleiding? En: hoe is het voor studenten om nu stage te lopen in een ziekenhuis? Aan het woord zijn Eunice Lionarons, BPV-consulent (Beroeps Praktijk Vorming, red.) bij het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden Nederland, en Rianne Eikelenboom, stagiaire bij een van de grote regionale ziekenhuizen in Utrecht. Zij vertelt welke impact de virus-uitbraak heeft op haar stage.

‘Álles wat betrekking heeft op de begeleiding van de student verloopt sinds de maatregelen van de overheid op afstand voor het team BPV-consulenten. Dat geldt ook voor de praktijkopleiders van onze praktijkinstellingen: zij werken ook vanuit huis. Iedere instelling heeft in deze bijzondere tijd zijn eigen stage beleid. Zo heeft een zorginstelling in de branche Verpleeg-, Verzorging- en Thuiszorg in overleg met ons de eerstejaars stages halverwege de stageperiode afgebroken. Zij hebben de handen vol aan het leveren van zorg en minder tijd om eerstejaars te kunnen begeleiden omdat startende stagiaires een intensievere begeleiding vragen. Dat is lastig: onze eerstejaars hadden zich enorm verheugd en hebben nu veel vragen over hoe nu verder,’ aldus Eunice. 'De spagaat waarin wij ons bevinden is dat we vanuit alle kanten begrip hebben maar door deze snel veranderde wereld soms het antwoord schuldig moeten blijven. Ik zeg tegen studenten dat we er hoe dan ook uit gaan komen omdat alle partijen met overmacht te maken hebben.'

Neem je besluit
Ook op afstand weten de stagelopende studenten en de BPV-consulenten elkaar goed te vinden. ‘En dat is fijn. Zo werd ik gister gebeld door een eerstejaars die wilde afstemmen: haar moeder heeft diabetes en ze was zelf aan het hoesten. Ze vraagt zich af wat ze moet doen: thuisblijven of stagelopen? Ik geef dan aan dat elk gevoel van twijfel is gerechtvaardigd: neem je besluit. Dat geldt voor elke student. Veel van onze studenten zijn ontzettend goed voorgelicht door de praktijkinstelling en ook hen geef ik de tip: als je twijfelt, onder welke omstandigheden dan ook: neem een beslissing, ga in gesprek en stem af. Er is een enorme bereidwilligheid en saamhorigheid bij de studenten en de instellingen. We trekken samen op, we zijn gelijken. En dat is goed.’

Luis in de pels
‘Uitdagende situaties zijn als een praktijkinstelling in verband met de huidige crisis de student andere werkzaamheden geeft. Zo werd bij een van de praktijkinstellingen het dagactiviteitencentrum gesloten en werd de studenten gevraagd de activiteiten in de woningen van cliënten op te pakken. Dan adviseer ik de praktijkinstelling de randvoorwaarden te onderzoeken op basis waarvan de student dan kan leren. De kern van ons werk is ervoor zorgen dat de student de zaken leert die hij moet leren. De uitdaging daarbij is dat we nu op afstand staan van de student. We moeten meer stappen ondernemen om elkaar te bereiken: we skypen, appen en mailen. Die afstand is een groot risico. Het is nu, meer dan voorheen, belangrijk dat we het stage proces goed monitoren en de kwaliteit van het stagelopen borgen. Alleen dan kunnen we zorgen voor behoud en duurzame inzet van onze studenten. Vanuit het BPV-team zijn we proactief en soms voor zorginstellingen de luis in de pels.’

Samenwerken voor leerproces student
‘Het positieve is dat wat nu gebeurt heel goed is voor de student: zij zijn nu hard nodig. Onze verantwoordelijkheid en focus liggen op: leert de student? Hoe ziet het stagebedrijf dit? Good practices zijn bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met een stagiaire en een praktijkopleider. Tóch, in deze bizarre en drukke tijd, had de praktijkopleider oog voor het leerproces van onze student. Zo werken wij graag samen.’

Ziektebeelden
Over het stagelopen in het ziekenhuis vertelt stagiaire Rianne Eikelenboom: ‘Begin februari ben ik gestart met stagelopen. Een fijne start: een warm welkom in een superleuk team. Ik merk dat mijn collega’s willen dat ik leer. Zij stimuleren me. De afdeling en patiëntengroep zijn leuk en uitdagend: er komen veel verschillende ziektebeelden langs. Vooral ouderen met nierfunctiestoornissen, sepsis en longuitdagingen. Dat maakt het vooral ook nu interessant en leerzaam.’

Werkzaamheden
‘Tijdens het inwerken heb ik uitleg over het systeem gehad, hoe het dagritme eruit ziet en wat de richtlijnen en protocollen zijn. Toen ben ik begonnen met één patiënt verplegen: basiszorg, ADL, reguliere controles, bloeddruk en temperatuur meten, opnemen in dossier, leren rapporteren en met andere disciplines samenwerken. Ook heb ik contact met de arts, loop ik visite mee en samen maken we beleid. Hoe lang moet een patiënt nog opgenomen blijven? Heeft hij thuiszorg nodig? Ik betrek ook de familie erbij en informeer hen ook bij veranderingen.’

Werkdruk
‘Ik heb veel verantwoordelijkheden en sta onder begeleiding. Dat betekent dat ik altijd terugval op een leidinggevende of een collega aan wie ik gekoppeld ben. Nu ik soms samenwerk met een andere student behandelen we samen vijf patiënten. Dan lezen we ons eerst in in de patiënten, koppelen we aan elkaar terug wat we doen en leren we zo van elkaar.’

‘Met de virus-uitbraak merk ik dat ik zelf meer aan zet ben als het gaat om het creëren van mogelijkheden om te leren. Het is heel druk op de afdeling en we werken nu met zijn allen in het primaire zorgproces. Vaak koppel ik terug wat ik heb gedaan en wat ik ga doen. Nu het zo druk is, merk ik dat het een uitdaging is om dat in te plannen. En dat mis ik echt. Ik vind klinisch redeneren bijvoorbeeld heel leuk en daar heb je feedbackmomenten voor nodig. Het lukt me nu minder goed dat te organiseren door de werkdruk, het schiet het er nu wel eens bij in.’

Hoe werkt stagelopen nu?
‘Tijdens het stagelopen heb je ook ruimte om aan je BPV-opdrachten te werken. Hiervoor krijg je zogenaamde uitplandagen: dan sta je ‘uit’-zorg en werk je officieel aan je opdrachten. Op de afdeling heeft iedere student 1 keer per maand recht op een uitplandag. Dat houdt in dat je die dag naar de academie van het ziekenhuis gaat en van 07:30 tot 16:00 uur aan de opdrachten werkt. Daarnaast krijgen wij ook de tijd om tijdens de dagen die we in de zorg staan ook aan onze opdracht te kunnen werken. Dit is nu niet altijd mogelijk door de drukte op de werkvloer. Nu het zo belangrijk is dat ik en mijn collega-studenten meedraaien in het zorgproces heb ik met Eunice afgesproken dat ik de ‘uit’-zorg uren niet inplan tijdens de dagen dat ik op de werkvloer sta, zodat ik twee keer per maand een volledige ‘uit’-zorg dag kan plannen om aan mijn opdrachten te werken. Het is heel fijn dat we dat in goed overleg kunnen afspreken: mijn werkbegeleider met Eunice en mij.’

Corona-afdeling
‘Ik vind het een interessante tijd. Deze situatie is verre van normaal. Ik zie hoe professioneel en deskundig mijn ziekenhuis het oppakt: ze nemen er de verantwoordelijkheid voor dat studenten er niet onder lijden. Er is nu een Corona-afdeling en er is een sluis gecreëerd, waardoor het risico op besmetting minimaal is. We worden iedere dag getemperatuurd en we letten extra goed op elkaar of we klachten hebben. Het is nu zoveel drukker in het ziekenhuis; alle poliklinieken zijn gesloten en het voltallige zorgpersoneel ondersteunt nu de afdelingen die het nodig hebben.’

In het zadel
‘De samenwerking tussen Eunice, mijn werkbegeleider en mij is onveranderd. En dat is fijn. Eunice is betrokken, ze steunt me en zorgt ervoor dat ik goed in het zadel zit en blijf zitten. Als ik ergens tegenaan loop, is het fijn dat ik laagdrempelig contact kan opnemen, zowel met Eunice als mijn werkbegeleider. Ik merk aan mezelf dat ik het fijn vind om juist nu te werken: het is mooi om te zien hoe iedereen in het ziekenhuis samenwerkt. Dat bijvoorbeeld de fysiotherapeut helpt bij het wassen van cliënten. Ik word goed betrokken bij de werkzaamheden en er wordt altijd gevraagd of ik extra wil werken. Dat is geen verplichting.’

Ultiem samenwerken
‘Het ziekenhuis gaat goed om met deze nieuwe, uitzonderlijke situatie. We kijken per dag wie we nodig hebben. Iedereen werkt ultiem samen en iedereen is positief. Gisteren hebben alle medewerkers een bos bloemen gekregen en kratten met fruit voor op de afdeling en dat is echt heel hartverwarmend.’

Vragen of meer informatie?
Bent u praktijkopleider of werkbegeleider bij een van onze praktijkinstellingen en heeft u vragen of wilt u overleggen? Graag maken we samen met u afspraken als het gaat om het leerproces van de student. Neem gerust contact op met uw BPV-consulent.

30 maart 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: