‘Onze stagiairs weten beter wat zij willen en hoe zij daar komen’

BPV-consulent Jos Bosschaart met Praktijkopleiders Mariska en Marrit van  Zorgspectrum

Samen met Jos Bosschaart, BPV-consulent van ROC Midden Nederland, zijn praktijkopleiders Marrit Brouwer, Mariska van Ogten - de Kruijf en Mieke Koppelaar op jaarbasis verantwoordelijk voor de begeleiding van 100 studenten van het ROC bij ZorgSpectrum. Deze samenwerking leidde onder andere tot het creëren van extra stageplekken voor studenten wier stages vanwege de coronacrisis geannuleerd zijn. In dit interview vertellen Marrit, Mariska en Jos hoe zij de studenten aan zich binden en uitdagen. Een van die uitdagingen is het leerproject ‘Zorgsjeezer’.


Solide
Marrit en Mariska zijn beiden nog niet zo lang geleden bij ZorgSpectrum gestart, respectievelijk vijf en negen maanden geleden. ‘Eigenlijk viel ik in een gespreid bed: de samenwerking was er al en die stond als een huis. Het voelde gelijk heel solide’, aldus Marrit. BPV-consulent Jos vertelt: ‘Tijdens een overleg een aantal jaar geleden hebben we besloten om het overleg regulier in te plannen. Ook om goed overzicht te houden over de studenten en ze goed te kunnen volgen, begeleiden en ondersteunen.’

Weegmoment
Marrit: ‘Inhoudelijk gaat het overleg over de stagiairs en de belangrijke weegmomenten, een bepaald punt dat naar voren komt of als stagiairs extra aandacht nodig hebben. Soms komt het voor dat een stage anders verloopt, ook die verandering bespreken we. Dat is voor ons heel fijn, het geeft overzicht over de ongeveer 100 studenten van ROC Midden Nederland.’
‘Vandaag hadden we een prangende vraag over een examen: het ging over een handeling die uitgevoerd moest worden. Door de reguliere overlegmomenten is het lijntje met Jos kort. Hij schakelt heel snel en daardoor kunnen wij ook weer snel handelen. We hebben gedeelde belangen en daarin vinden we elkaar,’ aldus Mariska.

Sparren
‘Nu is er een casus met een stagiaire: zij had eind april voortgangsgesprek gehad met haar werkbegeleider. Helaas kon er geen praktijkopleider aansluiten en bleek later dat de stagiaire vastliep, ook in haar overleg met de werkbegeleider. Dan is het fijn om even met Jos te kunnen sparren. Hij kijkt mee op inhoud, vertelt zijn ervaringen en deelt zijn kennis. Wij kunnen dit vervolgens weer vertalen naar de werkbegeleider en zo is het opgelost.’

Annuleren stages
Jos vertelt: ‘Sinds een aantal weken hebben we intensiever contact, ook door de coronacrisis. Studenten moeten zelf aangeven waarbij zij zich prettig voelen: doorgaan met hun stage of stoppen. Andersom komen we ook tegen dat stages door de praktijkinstelling geannuleerd worden. Het begeleiden en ondersteunen van studenten is intensief en daar is binnen de zorginstellingen niet altijd meer ruimte voor sinds de coronacrisis. Voor een aantal van onze studenten bij andere praktijkinstellingen betekende dit dat hun stage geannuleerd werd. Dat was een enorme domper, want hoe behouden zij voortgang in hun opleiding? Hoe gaan zij verder? Ik heb dit aangekaart bij ZorgSpectrum en gevraagd wat er mogelijk is: kunnen studenten terecht bij jullie? Wat kunnen we daarover afspreken, wat is haalbaar?’ Mariska: ‘Sinds corona werd ons contact inderdaad intensiever, ook ten aanzien van de lopende stages. Op de vraag van Jos konden wij alleen maar positief reageren en zo hebben we een aantal vierdejaars stagiairs opgenomen.’

Uitdaging voor vierdejaars
Jos: ‘De studenten zijn zo blij dat ze hier nu stage kunnen lopen, de ervaring opdoen én hierdoor geen of extra vertraging oplopen. Voor ons is het belangrijk dat de kwaliteit van de stages is gegarandeerd.’ Mariska: ‘Voor de vierdejaars zoeken we een uitdagende plek, bijvoorbeeld op de revalidatie-afdeling of de dubbel-problematiek afdeling, zoals de psychogeriatrische afdeling. We willen dat vierdejaars goed uitgedaagd worden, behorend bij het niveau.’ Marrit: ‘Wij leggen als praktijkopleiders dan écht de focus op die uitdaging: leren ze op deze afdeling bijvoorbeeld klinisch redeneren of overstijgend denken?’ Jos: ‘Ik hoef niet te vertellen dat iedere student op dit aanbod insprong. Het zijn gewilde plekken.’

Vuile meters
‘Met elkaar stralen we dezelfde boodschap uit richting de student, we weten wat we moeten doen en zitten op één lijn. Hierdoor zien we dat de student ook beter weet wat hij of zij wil leren en hoe daar te komen. We staan om de student heen en zorgen voor optimale begeleiding. De student weet dat hij altijd bij een van ons terecht kan,’ aldus Marrit en Mariska. ‘Wat we afspreken wordt opgepakt. Het is tweerichtingsverkeer. Dat horen we ook van de student’, aldus Jos.
‘Jos is betrokken en het is voor ons heel laagdrempelig om contact met hem op te nemen. We kunnen snel even iets met elkaar delen en hebben zo samen een compleet plaatje van iedere student. Dit geeft ook de mogelijkheid om preventief in te grijpen en dat leidt tot duurzame inzet van de stagiairs en werkplezier. Dit kan alleen, omdat we met elkaar die vertrouwensband ervaren.’ Jos: ‘We maken met liefde ‘vuile meters’: dit houdt in dat we, ook op onze vrije dagen, elkaar helpen, mocht dat nodig zijn’, aldus Jos. ‘We staan in die zin onvoorwaardelijk in ons werk.’

Leerproject
Marrit: ‘Wij zijn momenteel bezig met een leerproject, waarbij een team van stagiairs in de thuiszorg de wijkverpleging doet. Voorheen ging er altijd een gediplomeerd zorgverlener mee, nu gaan twee ouderejaars stagiairs de wijk in, samen naar de cliënt. In Almere is dit een groot succes gebleken. Ook zo organiseren we uitdaging voor de student in het stagelopen. Zo bereiken we meer studenten en bieden we meer uitdaging.’ Het ROC denkt mee met het project en is erbij betrokken.

Samenwerking
‘Het BPV-bureau van het Gezondheidszorgcollege is specifiek gericht op de samenwerking met de praktijkinstellingen. Wij vormen de brugfunctie tussen school en praktijk. Daar hebben we als Gezondheidszorgcollege echt de prioriteit aan gegeven. Naast de begeleiding van BOL-studenten, starten we komend jaar met het begeleiden van BBL-studenten en dan zowel studenten van de opleiding Verzorgende-IG/Maatschappelijke Zorg als de Verpleegkunde-opleiding,’ aldus Jos.

Ook samenwerken?
Constructief samenwerken met onze praktijkinstellingen, opdat de student de juiste begeleiding krijgt en zich kan ontwikkelen tot startbekwame beroepsbeoefenaar. Dat is één van de fundamenten van de samenwerking tussen praktijkopleiders en werkbegeleiders uit de praktijk en het BPV-team van ROC Midden Nederland. Meer weten over samenwerken met ROC Midden Nederland? Neem dan contact op met Marjolein van Vulpen via 06 - 534 014 45

 

2 juni 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: