Mobiel Zorglab in gebruik bij Diakonessenhuis

Mobiel Zorglab bij het Diakionessenhuis

Het mobiele Future Care Lab staat de komende weken pal naast de ingang van het Diakonessenhuis. Medewerkers van het Utrechtse ziekenhuis kunnen in het lab kennis maken met de rol van technologie in de zorg. Op de open dag van het Diakonessenhuis (16 maart) kunnen ook geïnteresseerde bezoekers in het mobiele lab kennismaken met de laatste ontwikkelingen in de zorgtechnologie.

Mobiel Zorglab
In het Mobiele Zorglab staat de veranderende rol van de zorgprofessional centraal. De interactieve leeromgeving biedt zorg- en welzijnprofessionals een experience van een uur, waarbij de deelnemers kiezen voor één van de zes cases: algemeen – niet geïndiceerde zorg, algemene gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en thuiszorg.

Eerste reacties
De eerste groep medewerkers van het Diakonessenhuis kijkt enthousiast terug op de experience: “Je krijgt zicht op verschillende mogelijkheden: wat er al is, en wat er in de toekomst gaat zijn.” En: “Je komt uit de vaste patronen van het bedenken van standaardoplossingen. Verpleegkundigen zijn nu eenmaal praktisch ingesteld – door op deze manier aan de slag te gaan kom je op hele andere ideeën.”

Future Care Labs
Voor verdere verdieping kunnen medewerkers van het Diakonessenhuis terecht in de Future Care Labs van het Gezondheidszorg College in Utrecht. Om studenten en professionals beter voor te bereiden op ontwikkelingen in hun vakgebied zijn drie labs ontwikkeld op het snijvlak van zorg, welzijn, techniek en ict. Door de labs in te richten met state-of-the-art faciliteiten, worden studenten beter en meer toekomstgericht opgeleid voor de arbeidsmarkt.

“Technologie verandert de wereld van de zorg om ons heen in een razend tempo. Wij moeten onze studenten hierop goed voorbereiden in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen in de gezondheidszorg. Want onze studenten zijn de zorgprofessionals van de toekomst.”
- René Gelens, directeur Gezondheidszorg College
12 maart 2019
ROC Midden Nederland
Tech College
Welzijn College
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: