‘Mind your Step’, vliegwiel voor een leven lang ontwikkelen’

Mind your Step: samenwerking Philadelphia, Beweging 3.0 & Meander

De tekorten in de zorg groeien gestaag. Tegelijkertijd is het noodzaak dat we werkzoekenden uit andere sectoren toekomstbestendig kunnen begeleiden in hun overstap naar de zorg. Hiertoe heeft het Gezondheidszorg College Amersfoort van ROC Midden Nederland de handen ineengeslagen met Meander Medisch Centrum, Philadelphia en Beweging 3.0 in het project ‘Mind Your Step.’ Gericht op de duurzame inzet van onze huidige en toekomstige zorgprofessionals. ‘Wij, zorginstellingen en ROC Midden Nederland, zijn van mening dat het MBO een belangrijke sleutel is tot een leven lang ontwikkelen. We willen mensen weerbaar maken en houden voor de arbeidsmarkt van vandaag en morgen,’ aldus Esther Marskamp, strategisch projectleider ROC Midden Nederland.

‘In dit project hebben we als doel om een Leven Lang Ontwikkelen versneld aan te jagen in regio Amersfoort waarbij we ook de noodzakelijke randvoorwaarden en knelpunten met elkaar aanpakken. Denk aan de begeleiding van de studenten op de werkplek, het behoud van de studenten en jonge professionals voor de zorg, maar ook het valideren van al eerder opgedane werkervaring als het gaat om volwassenen’, aldus Esther Marskamp, strategisch projectleider bij ROC Midden Nederland. Organisaties vanuit de verschillende branches zijn vertegenwoordigd en hebben meegetekend. ‘Meander Medisch Centrum werkt al jaren prettig samen met ROC MN in de afstemming van theorie en (toekomstige) praktijk. Dit project past daar prachtig in. Meander draagt graag bij aan het praktijkgericht opleiden van de toekomstige zorgprofessional. Daarnaast is het voor Meander waardevol om de, in dit project te ontwikkelen, korte gekwalificeerde leertrajecten aan te kunnen bieden aan huidige professionals. De veranderingen gaan snel en dit zal de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals verhogen’, aldus Marieke Lengkeek, Manager Meander Academie.

'Meander draagt in samenwerking met het ROC graag bij aan het praktijkgericht opleiden van de toekomstige zorgprofessional' Marieke Lengkeek - Manager Meander Academie

Opleiden op maat

‘Een leven lang ontwikkelen is, door de situatie waarin we ons nu bevinden, actueler dan ooit door de toenemende werkloosheid, digitalisering, vergrijzing en ontgroening. Naast de maatschappelijke verantwoordelijkheid in het uitrusten van werknemers met de juiste competenties, zien wij vooral kansen om mensen toe te leiden naar de sectoren waar de arbeidsmarkttekorten enorm zijn, zoals de zorg. We willen meer jongeren interesseren voor de zorg door het bieden van flexibiliteit binnen onze opleidingen en we willen volwassenen snel klaarstomen voor de zorg door het aanbieden van korte, gekwalificeerde leertrajecten op maat. We brengen een Leven Lang Ontwikkelen in de praktijk door ons aanbod in afstemming met het werkveld en de leerbehoeften van de studenten uit te breiden.’ Willeke Waterman, Manager Beroepspraktijkvorming Philadelphia, vult aan: ‘Voor Philadelphia is dit project belangrijk om op maat actuele kennis aan te kunnen bieden in de werkcontext. Dat kan alleen door samen te werken en vanuit ons input over de ontwikkelingen in de branche te geven aan het ROC. Door de casuïstiek up to date te houden en knelpunten zoals begeleiding op de werkvloer samen aan te pakken, verwachten we jongeren beter voor te bereiden en vast te houden in de praktijk. De ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg volgen elkaar snel op, we hebben flexibel onderwijs nodig om medewerkers bij te scholen, zij-instromers op te leiden en te behouden voor de zorg.’

‘Voor Philadelphia is dit project belangrijk om op maat actuele kennis aan te kunnen bieden in de werkcontext. Dat kan alleen door samen te werken en vanuit ons input over de ontwikkelingen in de branche te geven aan het ROC' Willeke Waterman, Manager Beroepspraktijkvorming Philadelphia

Centrum voor Leven Lang Ontwikkelen

‘Beweging 3.0 en ROC Midden Nederland spelen in op de groeiende en veranderende vraag naar gekwalificeerd personeel. Samen zorgen we dat de opleidingsprogramma’s dicht aansluiten op de beroepspraktijk. Dit project past in onze strategie om korte, flexibele leertrajecten te bieden aan onze huidige en toekomstige medewerkers. Bovendien versterken we elkaar in de begeleiding van leerlingen en studenten door onze opleidingsvoorzieningen met elkaar af te stemmen. Beweging 3.0 ziet ROC Midden Nederland dan ook graag als strategische en duurzame partner’, aldus Eduard Stomp van Beweging 3.0. ‘Met onze samenwerkingspartners leggen we de nadruk op levensecht leren: leren aan de hand van levensechte casuïstiek, zodat de student op school ervaart wat hij (later) in de praktijk als beroepsprofessional tegenkomt. Daarnaast organiseren we werkveldbijeenkomsten en webinars waarin we met het werkveld en de student de aanpak concretiseren. Mind Your Step sluit zo aan bij ontwikkelingen in de stad Amersfoort. Denk aan het project Leereenheden van UtrechtZorg waar we als ROC ook bij betrokken zijn. Maar ook de stappen die we nu zetten richting regionale mobiliteitsteams en City Marketing Amersfoort die inzet op ‘Amersfoort als onderwijsstad’ en ‘centrum voor Leven Lang Ontwikkelen’. Wij zijn er trots op dat we met Mind Your Step bijdragen aan een versnelling van een Leven Lang Ontwikkelen in de regio,’ aldus Esther.

‘Beweging 3.0 en ROC Midden Nederland spelen in op de groeiende en veranderende vraag naar gekwalificeerd personeel. Samen zorgen we dat de opleidingsprogramma’s dicht aansluiten op de beroepspraktijk' Eduard Stomp Beweging 3.0

Meer informatie

Graag nodigen we andere zorgorganisaties van harte uit om actief te participeren in de activiteiten die we komende twee jaar organiseren. Wilt u meer informatie over het project Mind your Step of wilt u met uw zorgorganisatie aansluiten? Neem dan contact op met Esther Marskamp via e.marskamp-vantwillert@rocmn.nl.

9 december 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: