‘Mijn advies aan studenten: verzamel hier en nu gereedschap voor jouw ambitie’

Arda de Zeeuw, stagebegeleider en docent

Stagebegeleider en docent Arda de Zeeuw vertelt in dit interview over haar ervaringen met Opleiden op Maat. Zij begeleidt en doceert de BBL-studenten van het UMCU: zij werken 3 dagen in de week in de praktijk en volgen een dag in de week les op het ROC.

Werken aan en in de praktijk
‘Ik vind de beroepsthema’s echt leuk om te geven. Mijn studenten kunnen deze een-op-een koppelen aan opdrachten uit de praktijk die zij moeten maken in het kader van het Praktijkopdrachtenboek van het UMCU. Eén van de opdrachten voor het beroepsthema Voorlichting en preventie is het maken van een voorlichtingsfolder. Twee studenten hebben hiervoor een voorlichtingsbrochure gemaakt over de babymassage op hun afdeling die ze nu uitdelen. Met deze opdracht zijn zij nu scherp op welke informatie ze kunnen verwerken in de voorlichting.’

Crisissituaties
‘Wat anders is dan in het klassieke onderwijs: nu leggen de studenten de link tussen de theorie en de praktijk. De beroepsthema’s hebben nu écht betrekking op de praktijk en zijn algemeen toepasbaar. De studenten ervaren dat de beroepsthema’s de werkzaamheden omvatten die ze de hele dag doen. Ze kunnen het meteen inzetten. Ook komt met dit onderwijs de praktijk meer het lokaal in. Bij het beroepsthema Crisissituaties vraag ik ze: wat is een crisis? Wanneer heb je die meegemaakt? Vertel eens. Zo definiëren we samen wat het inhoudt en kijken we naar: wat zou je kunnen bestempelen als een crisissituatie? Wat ben je gisteren aan crisissituaties tegengekomen in de praktijk? De studenten delen nu die verhalen in de klas en luisteren naar elkaar en leren van elkaar.’

Stagebegeleiding
‘Naast mijn rol als docent, ben ik ook stagebegeleider, BPV-consulent zoals dat heet. In die rol voel ik me er verantwoordelijk voor dat de stage procedureel goed verloopt: dat ze de juiste begeleiding krijgen en dat daar ook echt tijd voor is. In die rol ben ik veel meer randvoorwaardelijk bezig en ben ik een stimulator, geef mensen een zetje in de rug. Als docent in de klas heb ik een ander gesprek.’

Reflectief
‘VIG-ers die in verpleeghuizen stage lopen, hebben veel werkzaamheden al onder de knie. Dan ga ik samen met ze zitten en bespreken we: waar kun je op vooruit lopen? Waar haal je verdieping? Dan gaan we samen meer reflectief aan de slag: wat doe je met de patiënt? Kijk bijvoorbeeld naar bloedonderzoeken: wat zie je? Kijk naar kwaliteitsbevordering: kun je interviews doen met patiënten? Kijk om je heen: wat zie je op de afdeling? Ook vraag ik: wat is je ambitie? Focus je daarop. Wat zie je nu om je heen waar je gebruik van kan maken? Mijn advies is: verzamel hier en nu gereedschap voor later, voor jouw ambitie.’

Laagdrempelig
‘Als BPV-consulent leer ik de mensen in de instelling goed kennen: ze kunnen me vinden als er wat is. Dat is echt leuk. Als ze vragen hebben, benaderen ze mij. Of als ze een lastige casus hebben met een medewerker of student. Soms is het beter als een student de stage stopt. Dat pakken we dan goed op, in overleg met student en instelling. De rol van BPV-consulent is veranderd in het nieuwe onderwijs. De praktijk wil graag weten: welke vaardigheden leren de studenten nu sneller en wat kan ik van de student vragen? Dat is een van de belangrijkste onderdelen in mijn rol als BPV-consulent: goed weten wat de student kan en dat goed naar de praktijk vertalen.’

Meer informatie
Meer informatie over het vernieuwde zorgonderwijs vind je hier. Ben je benieuwd naar hoe student, docent en praktijk het Opleiden op Maat ervaren? Volg dan onze community op LinkedIn. 

5 november 2019
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: