'Met dit onderwijs toegespitst op de praktijk, leveren we accurate & weerbare zorgprofessionals'

Irene Campfens, storyteller

Aanstormende zorgprofessionals leren bij het Gezondheidszorgcollege van het ROC vanaf dag een wat nodig is in de praktijk aan de hand van scherpe en actuele casuïstiek. Voor deze levensechte casuïstiek heeft het ROC een team van storytellers ingeschakeld om op tournee te gaan langs de verschillende zorgsectoren. In co-creatie werken de storytellers samen met experts uit de praktijk aan deze casuïstiek. Benieuwd hoe dat in zijn werk gaat? Maak dan kennis met Irene Campfens, storyteller mét ervaring in de zorg. 

Vroeg wijs besloot zij op haar 16e zelfstandig te gaan wonen. Zonder middelbareschooldiploma, maar vastberaden om een baan te vinden, besloot zij de mbo-opleiding Sociaal Pedagogisch Werk te volgen. Dat leverde haar de start van een loopbaan in de zorg op. Zij begon​ de duale opleiding HBO-Verpleegkunde op de afdeling oncologie en stapte al snel over naar de afdeling psychiatrie. 'Een schot in de roos', zoals zij zelf zegt. 

Ggz en psychiatrie
'Ik ben begonnen op de acute opname-afdeling en stond piepjong op een groep met 22 cliënten die ernstig psychiatrisch ziek waren. Cliënten die manisch of psychotisch waren, of ernstige persoonlijkheidsproblemen hadden. Ik heb er zó veel geleerd en alle facetten van de ggz gezien: opname, ambulant, bemoeizorg, jeugd, wijkgerichte zorg, dagbesteding en beschermd wonen. Tijdens mijn werk in de psychiatrie ben ik sociologie gaan studeren en die studie heeft me geprikkeld om altijd het verhaal áchter het verhaal te onderzoeken. In 2013 ben ik dan ook naast mijn werk in de ggz gestart als freelance tekstschrijver.'

Crisissituaties
Over de aanpak van het onderwijs op maat vertelt Kim Geurtjes, onderwijsontwikkelaar bij het ROC: 'Aan de hand van de kwalificatiedossiers voor niveau 3 en 4 hebben we samen met de zorginstellingen de beroepsthema's gedefinieerd, waarbij de complexe taken centraal staan.' Irene heeft inmiddels beroepsthema 'Crisissituaties' uitgewerkt. ''Crisissituaties' kom je in de ggz veel tegen. Ik ben op mijn best als het gaat om crisissituaties. Om het verhaal te kunnen schrijven, ben ik gaan zitten, heb ik mijn ogen gesloten en heb alle crisissituaties de revue laten passeren. Al mijn eigen onhandigheden, de fouten die je onder druk maakt, het kwam allemaal naar boven en ik heb het allemaal verwerkt in de casussen. De casussen zijn dan ook écht: het is mij in mijn werk allemaal overkomen.'

Casuïstiek
'Ik geloof heel erg in de kracht van de praktijk en minder in kaders en richtlijnen. Ik weet zelf hoe lastig het is om vanuit school een bepaald referentiekader mee te krijgen en op de werkvloer iets heel anders te zien. Je werkt met mensen, mensenlevens, met lichamen. Dat vraagt om integriteit en goed voorbereid op je cliënt kunnen afstappen. Door vanuit levensechte casuïstiek te werken, voel en ervaar je wat er op je afkomt. Werken in de zorg is in mijn ogen een roeping en de kwaliteit van de verbinding die je met je cliënt hebt, is daarin bepalend voor de uitkomst van de behandeling. Wat doe je als een cliënt schreeuwend voor je staat? Hoe reageer je dan? Integriteit, congruentie en houding zijn daarin allesbepalend en dat leer je in de praktijk: wie je bent en waar je voor staat.'

Theorie en praktijk: co-creatie
'Ik werk samen met experts uit de praktijk, zodat theorie en praktijk naadloos in elkaar overlopen en de casus realistisch is. De briefing van het projectteam met onderwijsontwikkelaars geeft structuur en houvast. Ik werk uit en leg de casussen voor aan de experts en docenten. Zij geven feedback en de onderwijsontwikkelaar maakt de verdiepende en de eindopdracht. We vormen zo een fijn team. Naast mijn eigen casussen vind ik het samenwerken met de andere storytellers ook van toegevoegde waarde. Vanuit mijn ervaring kan ik met hen mee denken: hoe kan het nog realistischer? Van hen leer ook weer nieuwe schrijfstijlen of over de inzet van beeld en video.'

Weerbaar en accuraat
'De passie die docent en praktijk met elkaar delen is het leveren van goede, weerbare en accurate verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk. Voor de docenten vormt dat ook dé uitdaging: jonge zorgprofessionals die stevig in hun schoenen staan en het werk aan kunnen dat op hen afkomt. Met dit onderwijs, dat toegespitst is op de praktijk, is dat mogelijk.'

Vastleggen en evalueren
'Na 'Cisissituaties' ben ik nu met beroepsthema 'Vastleggen en evalueren' aan de slag. Dat gaat meer in op communicatie. En daar gaat ook veel mis: in de overdracht in een verwijsbrief of een telefoontje. Ik heb hierin samen met de praktijk drie casussen uitgewerkt en de vierde komt eraan. De casus gaat ook in op communiceren met familieleden op de afdeling. Ook weer heel leuk om aan te werken.'

Volgen?
Ben je benieuwd naar hoe we het onderwijs op maat bij het Gezondheidszorgcollege aanpakken? Volg dan onze community op LinkedIn! 

2 juli 2019
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: