‘Ik heb tijdens mijn stage geleerd om naar de persoon te kijken en diens gedrag: dat maakt dat ik elke dag leer’

Stageaire Quinty en praktijkopleider Nanke bij Lievegoed, onderdeel van Salvia

Praktijkinstelling Salvia in de kijker

Eén van onze praktijkinstellingen, Lievegoed (onderdeel van Salvia), is een zorginstelling waar antroposofie centraal staat. Het unieke van de cliënt, daar draait het om in de zorgverlening: diens wensen, mogelijkheden en talenten. Studente Quinty Versteeg loopt nu vijf maanden stage. In een gesprek met werkbegeleider Nanke Smallenburg en BPV-consulent Jos Bosschaart vertelt ze over het stagelopen in de praktijk en hoe ze de methodiek en de antroposofische visie ervaart.

Quinty: ‘Ik heb nog nooit in de gehandicaptenzorg gewerkt: ik kwam hier heel open binnen. Alles was nieuw voor me. Wat fijn is, is dat ik in het eerste jaar veel met Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL, red.) geoefend heb op school en die basisvaardigheden gelijk in kon zetten. ADL is hier heel vanzelfsprekend. Het verzorgende heeft me heel erg geholpen in mijn stage om vooruit te komen. Nu in de praktijk merk ik hoe belangrijk dat is. Wat ik moeilijk vond, was het begeleiden op gedrag. Dat was nieuw voor me.’ Werkbegeleider Nanke vult aan: ‘Het is zo fijn dat Quinty de ADL zo goed onder de knie heeft, daar kon ze direct mee aan de slag. Het was bijzonder om te zien dat Quinty na twee weken al bezig was met personen wassen. Daar is ze heel zelfverzekerd in. We ervaren dat ze een natuurlijke feeling met de doelgroep heeft.’

Antroposofische zorgverlening
‘Salvia is een antroposofische zorginstelling en dat betekent dat het unieke van de persoon, naast diens fysieke en sociaal psychische gezondheid, centraal staat in onze zorgverlening. De antroposofie gaat uit van een helende omgeving, uitnodigend, met warmte en geborgenheid. We werken veel met natuurlijke materialen, zachte kleuren en schilderingen. We leven mee met de seizoenen: ieder seizoen kent een seizoensfeest en dat draagt bij aan de gemeenschapszin, zingeving en spiritualiteit. Wat de zorgvrager belangrijk vindt, dát staat centraal in de behandeling. Het achterliggende motto is: je bent meer dan je denkt. Daarbij kijken we naar de talenten, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Ieder mens heeft een gezonde kern, wat diens beperking ook is. Wij, zorgverleners, staan naast de cliënt en niet erboven. Dit is hun huis en de begeleiding noemen wij ‘omhullend.’

Zelfredzaamheid stimuleren
Nanke: ‘In de ochtend is het druk: iedereen moet zich aankleden en we geven de medicatie voordat we aan tafel gaan. Toch zijn we niet toeschietelijk: we stimuleren de zelfredzaamheid. Dit doen we vanuit de overtuiging dat als je zoveel mogelijk eigen regie hebt, dat een zelfverzekerd gevoel geeft; dat je er mag zijn.’

Communicatie ouders en cliënt
Nanke: ‘Gemeenschapszin staat ook bij ons centraal in het contact met de cliënt, ouders en zorgverleners. Die driehoek is een belangrijk instrument voor betrokkenheid. Sommige van onze cliënten spreken niet, maar kunnen wel communiceren. Hoe vertrouwder de personen met elkaar zijn, hoe makkelijker de communicatie en de omgang met elkaar. Het is juist voor deze cliënten en de ouders belangrijk om goed met elkaar te communiceren. Door het goede contact met de ouders, zijn we ons bewust van wanneer we een stap terug moeten nemen. We hebben heel hard gewerkt aan die goede communicatie. Hierdoor merken we dat de ouders zich op hun gemak voelen. We zitten nu makkelijker met elkaar om tafel. Dit heeft ertoe geleid dat de ouders voor de Nieuwjaarsborrel wat lekkers te eten maken. Iedereen is dan welkom en alles loopt door elkaar. Het is net één grote familie. Naast de Nieuwjaarsborrel organiseren we voor en met ouders en cliënten ook de jaarfeesten, opruimdagen en andere bijeenkomsten in de woning.’

Stagelopen
Quinty: ‘Ik ben heel open ontvangen. Ik moest wel wennen: het waren veel nieuwe gezichten voor me. Ik mocht met iedereen meelopen en kon makkelijk vragen stellen. Het is een hecht team: ik voelde gelijk dat ik erbij hoorde. Mijn leerdoel was om me meer te verdiepen in de antroposofische zorg. Die zorg zie ik hier op de groep overal in terugkomen: in bijvoorbeeld het bereiden van de maaltijd en de aandacht voor de cliënt. Daardoor kon ik het me goed eigen maken.’ Nanke: ‘Ik voel me er verantwoordelijk voor dat zij goed in het team ligt en vertel welk niveau Quinty heeft, zodat ze niet onder- of overvraagd wordt.’

Dagbesteding
Nanke: ‘Er wordt heel veel aan toneel gedaan. Tijdens het kerstspel wordt gekeken naar wat iemand goed kan en dat gebruiken we dan tijdens de voorstelling. We organiseren veel activiteiten met de cliënten, dat gaat van yoga tot paardrijden, een instrument bespelen of dansen. Tijdens de dagbesteding staat antroposofie voor zinvolle arbeid. Hierbij staan natuurlijke materialen centraal. Het uitgangspunt is de constitutie van de persoon: met welk materiaal deze persoon zou moeten leven. Door te werken met verschillende materialen krijg je weer andere levenskrachten. Structuur geeft ook belangrijk houvast aan de cliënt: zo beginnen we de maaltijd met een spreuk en staan we in een kring en houden we elkaars handen vast. Door de structuur van de seizoenen en de jaartafel weten onze cliënten wanneer een nieuwe periode aanbreekt. In de zorg zie je de antroposofie terugkeren in de kijk op de persoon. De cliënten mogen er echt zijn, we kijken echt en oprecht naar wat een ieder nodig heeft. Ook stimuleren we hier het maken van kunst: van keramiek tot schilderij. Zo mooi om te zien wat onze cliënten maken.’

Elke dag leren
Quinty: ‘Over de gehandicaptenzorg heb ik hier echt alles geleerd. Ik merk nu: ik doe het meer op gevoel. Dat was vijf maanden geleden anders. Iemand barstte eens uit over zijn sokken. Vijf maanden geleden dacht ik: wat moet ik hiermee? Ik heb nu geleerd: die cliënt hecht waarde aan zijn sokken. Ik heb hier geleerd om naar de persoon te kijken en naar gedragsveranderingen. Dat maakt dat ik elke dag leer.’

Samenwerken en vertrouwen
Jos: ‘De kracht tussen het consulentschap en praktijk is het snelle en directe contact. Ik vind het fijn dat ik de organisatie beter leer kennen en een band opbouw. Zo kan ik goed anticiperen op zaken. Ik organiseer de randvoorwaarden voor de stage en in overleg met Nanke kijken we naar welke student en welke zorg we kunnen bieden.’ Nanke: ‘Wij weten wie Jos is en het is fijn dat ik hem direct kan bellen. Omdat Jos de vaste contactpersoon is, kent hij de organisatie en de zorg die we bieden. Bij nieuwe stagiaires geven we aan wat we belangrijk vinden. Het geeft een vertrouwd gevoel te weten dat zowel Quinty als ik terug kan vallen op Jos.’

Meer informatie
Heeft u een leerwerkplek en/of een stageplaats binnen uw bedrijf of organisatie beschikbaar? Neem dan hier een kijkje en vul het formulier in. Een van onze praktijkbegeleiders neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.
Wilt u een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? Kijk dan hier hoe u gebruik kunt maken van de subsidieregeling Praktijkleren.

Dit interview is pre-corona gehouden.

31 augustus 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: