‘Ik doe het voor onze cliënt: als een student slaagt, levert hij goede zorg’

Werner Schwartz, praktijkopleider bij Amerpoort

Werner Schwartz is praktijkopleider bij Amerpoort. Onlangs heeft hij de SPOC-training gevolgd die ROC Midden Nederland samen met haar partners Hoornbeeck College en MBO Utrecht & Amersfoort aanbiedt. In dit interview vertelt Werner over zijn ervaringen met de SPOC-training en waarom hij vindt dat iedereen deze training moet volgen. ‘Sterker nog: dat zou wat mij betreft een wettelijke verplichting mogen worden. Het gaat om kwaliteit van zorg.’

Opfriscursus
‘Vijf jaar geleden heb ik al eens de SPOC-training gevolgd. Ik begeleidde destijds vijf studenten en wilde graag objectief kunnen beoordelen. Het is belangrijk dat je weet wát je beoordeelt en waarom je beoordeelt. Die SPOC helpt mij om fris te blijven. De assessoren die bij Amerpoort de SPOC-training volgen ontvangen een Amerpoort certificaat en krijgen drie jaar later de opfriscursus van SPOC.’

Vier ogen
‘Het is zo belangrijk om interesse te hebben in de persoon die je examineert. Binnen Amerpoort examineren wij ook volgens het vier ogen principe, zodat we zo objectief mogelijk beoordelen. Voor examineren is het cruciaal dat dat objectief gebeurt. En dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Mensen denken objectief te zijn, maar nemen dan toch met een gekleurde bril een examen af. Dit komt de kandidaat niet altijd ten goede. Of juist wel.’

Kwaliteit
‘Ook ben ik me iedere keer bewust van de menselijke kant die bij examineren komt kijken. Ik kan nu zeggen dat ik écht weet hoe ik binnen de praktijk kan beoordelen. Ook kan ik zuiver inschatten wanneer ik met een deelnemer in gesprek moet. Het objectief en professioneel examineren doe ik voor onze cliënt: ik weet dat als ik een student laat slagen dat hij goede zorg levert. Daar gaat het om: kwaliteit van zorg! Binnen Amerpoort groeit het aantal studenten en zij worden nu allemaal officieel geëxamineerd. Ik vind het heel belangrijk dat dit op een objectieve manier gebeurt.’

Modereren
‘De SPOC-training is een mooie manier om interactief inzicht te krijgen in wat examineren nu inhoudt. Wat moeten deelnemers leren in een opleiding? Tijdens de training leer je spelenderwijs te examineren aan de hand van de filmpjes. Dat is super. De training zit leuk en goed in elkaar. Het is fijn dat je er een beoordeling voor krijgt. Het is ook fijn dat je onderdelen terug kunt kijken op een tijd die jou uitkomt. De interactieve vragen en opmerkingen zorgen ervoor dat ik scherp blijf. De laatste bijeenkomst was voor mij ook essentieel: een herhaling van alles wat je dan geleerd hebt met je medestudenten. Het gaat dan bijvoorbeeld over ‘modereren’ hoe doen we dat?’

Professioneel
‘Wat wij binnen Amerpoort anders doen sinds de training is dat de assessoren enkel studenten beoordelen die zij absoluut niet kennen. Ik ben mij er bewust van dat ik als assessor een andere rol heb dan als ik werkbegeleider ben. We kiezen er bewust voor om eigen studenten niet te beoordelen. Dat stemmen wij intern af. Dat zijn wij ons weer bewust door de SPOC training. Het is professioneel om dit als organisatie intern met elkaar af te spreken. Het is ook nodig om opgefrist te worden, zeker als je niet zo vaak examens afneemt. Het is belangrijk dat je het gedachtegoed levend houdt.’

Meer informatie
Wil je meer weten over de SPOC-training

 

8 juni 2022
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: