‘Iets voor een ander betekenen, motiveert mij verder te gaan in de zorg’

Kelsey de Haan, zij-instromer bij AxionContinu via Opleiden op maat

De overstap van bedrijfsleven naar een loopbaan in de zorg: die stap is niet voor iedereen weggelegd. Wel voor Kelsey de Haan. ‘Wat voor mij belangrijk is geweest, is het besef dat je je opleiding en je werk zelf in de hand hebt. Vanuit het bedrijfsleven heb ik veel geleerd dat goed bruikbaar is in de zorg, zoals het plannen, taken combineren en kwaliteit monitoren,’ aldus Kelsey, zij-instromer bij AxionContinu én deelnemer aan de Opleiden op maat klas bij het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland. In dit interview vertelt Kelsey waarom hij het bedrijfsleven heeft ingeruild voor de zorg en welke rol zijn vrijwilligerswerk als trainer in de Gehandicaptensport daarin heeft gespeeld.

‘Ik ben mijn werkzame leven gestart in het ordermanagement en de inkoop voor grote organisaties als Leen Bakker, Action en Xenos. Ik was daar verantwoordelijk voor de inkoop van artikelen voor het zomer- en winterseizoen. Naast de inkoop was ontwerpen een grote hobby van me. Ik heb daar cursussen in gevolgd en ben toen ook als ontwerper voor deze bedrijven aan de slag gegaan’, aldus Kelsey.

Gehandicaptensport
‘In 2004 ben ik een opleiding tot bewegingscoördinator gestart. In die periode liep ik zes tot zeven dagen rond in de sporthal in Vianen. Ik gaf er zwemles, volleybal training en deed zelf aan waterpolo en wedstrijdzwemmen. Op een van mijn sportavonden kwam ik een oude jeugdvriend tegen. Ik was net wat eerder het water uit en we raakten aan de praat. Hij bleek gehandicapten te trainen die bij een reguliere sportvereniging niet terecht kunnen. Bij De Recreanten gaat het om bewegen én ontmoeten, bedoeld om ontmoetingen tussen mensen met verschillende handicaps tot stand te brengen. Hij vroeg mij of ik zin had om een keer mee te helpen met de begeleiding. Ik ben die eerstvolgende maandag mee gaan helpen. Sindsdien train ik daar wekelijks een groep jongeren. Dat doe ik nu 15 jaar. En dat vind ik machtig mooi. Het doet iets met me om de zaal binnen te lopen en die enthousiaste gezichten te zien. Dat geeft zóveel energie.’

Als een broer
‘Met een van de jongens heb ik vanaf het begin een hechte vriendschap opgebouwd. Hij is ook getuige op mijn huwelijk geweest: Jasper. We zijn nu vrienden voor het leven. Gisteravond had hij iets met zijn computer. Dan ga ik erheen en help hem. Hij is voor mij een soort broer geworden. Iets voor een ander kunnen betekenen, is voor mij vanzelfsprekend én belangrijk. Het motiveert mij om verder te gaan in de zorg. Ik voel een band met de mensen, omdat ze zo open in hun emoties zijn. In mijn vorige werk had ik te maken met inkopers en verkopers. Dat is een heel ander slag.’

AxionContinu
‘Ik ben ongeveer drie jaar bezig geweest om in de zorg te kunnen werken. Wat voor veel organisaties een uitdaging bleek, was dat ik geen zorgopleiding heb, maar wel een berg aan ervaring. Zij geven aan dat ik misschien te vast zit in mijn eigen patroon. Bij een van mijn sollicitaties, bij AxionContinu, ging dat anders. Zij hebben mijn ervaring ter harte genomen en mij de kans gegeven om via hun organisatie de opleiding te gaan volgen. Bij een eerdere werkgever was het juist doorslaggevend dat ik met gehandicapten heb gewerkt: ‘juist dat sociale aspect bij het werken met gehandicapten is heel belangrijk in de zorg.’

Ambulancebroeder
‘Via AxionContinu kwam ik bij ROC Midden Nederland terecht. Om mijn vrijwilligerservaring en werkervaring goed te kunnen wegen moest ik een AMN test maken. Mijn resultaten waren bovengemiddeld qua score. Vervolgens had ik bij docente Margreet Pasman de intake en die was heel enthousiast. We hadden gelijk een leuke klik. Zij gaf aan dat ik op basis van mijn werkverleden de uitgelezen kans had om de zorgopleiding te volgen, niveau vier. Vanuit AxionContinu kreeg ik te horen dat zij mij het traject graag vanaf niveau 3 willen laten volgen. Zelf was ik het hier ook mee eens en zo hebben we besloten op niveau drie te starten. Mijn ervaring is om op eigen kracht door te groeien. Ik kies ook bewust voor de ouderenzorg omdat de zorgbasis daar zo breed is. Na niveau 3 wil ik door voor niveau 4 en daarna eventueel nog HBO-V. Mijn einddoel is ambulancebroeder worden: daar is het menselijke aspect ook belangrijk.’

Leerdoel
‘Mijn studieadvies was: vrijstelling voor het onderdeel Werknemerschap en EHBO, Reanimatie & BHV. Mijn vader is hoofdinstructeur bij de landelijke EHBO organisatie, ik ben daar mee opgegroeid. Binnen 28 maanden kan ik mijn diploma halen, maar ik stel graag mijn eigen doel: binnen 18 maanden. Ik heb nu een module in vijf weken bijna afgerond, waar er 10 weken voor staan. Ik merk dat ik snel de verbanden zie tussen de verschillende modules en ik pik het daardoor snel op. Daarnaast is het ook fijn dat docenten bergen zorgervaring hebben en veel levensechte casuïstiek delen waardoor je iedere les weer geboeid bent.’

Leren met en van elkaar
‘Op maandag hebben we gezamenlijk online les. Daarbij is de ene deelnemer net wat verder dan de ander. We leren daardoor ook met en van elkaar. Zo reken ik nog in mijn dromen waar anderen dat lastig vinden, maar helpen de anderen mij met Nederlands of andere vakken. Iedereen is erg behulpzaam. En als je verder bent, dan ben je niet verplicht de les te volgen. Wat belangrijk is, is dat je de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen planning. Het is écht Opleiden op maat: dat betekent ook dat je de planning zelf moet doen.’

School en praktijk
‘Soms is het voor mijn collega’s op de werkvloer verwarrend dat ik zo snel ga. Zo heb ik bijvoorbeeld insuline al behandeld en heb ik geoefend met het zetten van de naald en de prik. Zodra je de theorie hebt doorlopen en de certificaten hebt behaald, mag je het in de praktijk onder begeleiding van een ervaren collega doen. Het is voor AxionContinu ook verrijkend: in de instelling wordt soms anders gezwachteld dan ik in mijn opleiding leer. Door mijn ervaringen met zwachtelen vanuit de opleiding te delen met mijn collega’s, denk ik dat ik binnen AxionContinu meewerk aan de kwaliteit van zwachtelen.'

Kwaliteit
'Het leren is zo een continu proces: ik vraag om feedback en geef mijn collega’s ook feedback vanuit de kennis en vaardigheden die ik leer op school. Voor mij is het belangrijk dat je weet waarom je de dingen doet zoals je ze doet: ieder mens mag daarover nadenken. Als je niet meer over handelingen nadenkt omdat het ‘vanzelfsprekend’ is, dan stopt ook de kwaliteit. En kwaliteit is in de zorg heel belangrijk. Dan maar 10 minuten langer doen over je handelingen, maar wél zeker weten dat het goed is!’

Meer informatie
Wil je net als Kelsey de overstap maken naar de zorg en heb je nog geen (professionele) zorgervaring? Of heb je al zorgervaring en wil je snel bijdragen in de zorg vanuit jouw zorgachtergrond? Meld je dan hier aan. Wij nemen contact met je op om samen jouw mogelijkheden te bekijken. 
Ook kun je je aanmelden als je werkgever bent binnen de zorg en behoefte hebt aan extra hulpkrachten die in korte tijd verantwoord aan de slag kunnen. Óf als je werkgever bent buiten de zorg en je collega’s hebt die door de huidige omstandigheden tijdelijk thuiszitten, maar die graag aan de slag willen om op korte termijn te kunnen ondersteunen in de zorg. We nemen graag contact met u op om samen de mogelijkheden te doorlopen.

8 januari 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: