Hoe begeleid je de student naar startbekwame beroepsbeoefenaar?

Visie op begeleiding student in de praktijk

Het gezamenlijke doel van praktijk en school is de student optimaal ondersteunen en begeleiden in de ontwikkeling die hij doormaakt: van student naar startbekwame zorgprofessional. Gericht op duurzame inzetbaarheid.

Zoals in de praktijk de cliënt onvoorwaardelijk centraal staat, zo staat in ons onderwijs de student centraal in het ‘open ecosysteem’ waar hij zich 24/7 ontwikkelt: in de praktijk, op school en online. Bekijk onze infographic over de visie op de ontwikkeling van de student.

Visie
ROC Midden Nederland, het Gezondheidszorgcollege in Utrecht, leidt samen met haar praktijkinstellingen studenten op tot startklare zorgprofessionals die voorbereid worden op de steeds veranderende arbeidsmarkt en het daaraan onlosmakelijke Leven Lang Ontwikkelen.
Ontwikkelen kan alleen als je je daarvoor openstelt. Vanuit die visie zijn wij ervan overtuigd dat de startende leerling een andere begeleiding en ondersteuning nodig heeft dan de vierdejaars student die met twee benen in de praktijk staat.

Ontwikkeling student gedurende opleiding
Graag nemen we u mee in de belevingswereld en de ontwikkeling die de student doormaakt, vanaf het moment dat de student de school binnenstapt tot het moment dat hij als beroepsbeoefenaar aan de slag gaat in de praktijk.

Oriëntatiefase
In het eerste jaar bevindt de student zich in de oriëntatiefase: de student is jong, valt nog volledig terug op zijn ouders. Vrienden, vriendinnen en mobiel staan centraal. In deze fase gaat de student naar school, leert aan de hand van levensechte casuïstiek uit de praktijk en maakt kennis met de praktijk aan de hand van werkplekleren: dit schooljaar oriënteert hij zich 80 uur in de praktijk. Gedurende dit jaar neemt de student de tijd om te wennen aan de veranderende omgeving: van thuis, vrienden en school richting meer zelfstandigheid en werk. Deze eerstejaars studenten Verpleegkunde en Verzorging/Maatschappelijke Zorg lopen dan nog geen stage.

Oefenfase
In het tweede jaar bevindt de student zich in de oefenfase: door stage te lopen en naar school te gaan ontwikkelt de student een andere kijk op zijn omgeving en leert hij anders acteren. Hij weet beter wat hij wil en krijgt daarbij hulp van zijn werkbegeleider en studentcoach. Hij is beter toegerust om meer regie te pakken.

Toepassings- en startbekwaamheidsfase
In het derde en vierde schooljaar heeft de student zich tijdens zijn stage ontwikkeld: hij kan meer verantwoordelijkheid nemen, is proactief en maakt verbinding met zijn collega’s. Kortom: hij is loyaal richting zijn werkgever. De student groeit meer en meer in de praktijk en ontwikkelt zich tot een startbekwame zorgprofessional. Hij is expliciet bezig met zijn persoonlijke ontwikkeling en wil zich blijvend professionaliseren. Hij stapt daadkrachtig zijn werkende leven in.

Stageritme in het kort

Verpleegkunde niveau 4
Vanaf het tweede jaar loopt de student Verpleegkunde het hele jaar 24 uur per week stage bij een zorginstelling. Voorheen was dit een periode van een half jaar. Daarnaast volgt hij 2 dagen onderwijs op school. De 24 stage-uren per week worden verdeeld over 3 dagen.

Verzorgende / Maatschappelijke Zorg niveau 3
Vanaf het tweede jaar loopt de student Verzorgende / Maatschappelijke Zorg het hele jaar 20 uur per week stage bij een zorginstelling. Voorheen was dit een periode van een half jaar. Daarnaast volgt hij 2 dagen onderwijs op school. De 20 stage-uren per week worden verdeeld over 3 dagen.

Stages huidige tweedejaars
Voor de huidige tweedejaars studenten Verzorgende / Maatschappelijke Zorg niveau 3 en de huidige tweede en derdejaars studenten Verpleegkunde niveau 4 geldt het oude stageritme.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over het stageritme? Download hier de infographic
Wilt u meer informatie ontvangen of wilt u zich of uw collega aanmelden voor de BPV-nieuwsbrief? Neem contact op met i.sluimers@rocmn.nl.

19 maart 2020
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: