‘In het reflecteren, daar zit je winst’

Samenwerken voor BPV-eindopdrachten in de praktijk

‘Vandaag staat het beoordelen van de eindopdracht centraal,’ trapt afdelingsmanager Monique van ’t Land de laatste werkveldbijeenkomst van dit schooljaar af. Ruim 40 collega’s uit het werkveld zijn aanwezig. ‘Sinds twee jaar werken we met modulair onderwijs waarin casuïstiek, opgehaald uit de praktijk, centraal staat. Deze casuïstiek rond je af met de BPV-eindopdracht. Vanaf leerjaar 2 vindt de beoordeling daarvan plaats in de praktijk, mits mogelijk. Anders gebeurt het op school in simulatie. Hier gaan wij het vandaag over hebben.’

CanMeds-rollen
‘Bij het beroepsthema Ziekenhuiszorg is de BPV-eindopdracht het samenstellen van een verpleegplan en een gesprek met een zorgvrager. Gedurende negen weken werken studenten aan dit beroepsthema met die complexe eindopdracht. Zo werken studenten toe naar vakbekwaamheid. Met het formatief beoordelen van de studenten hanteren we de rubrik met CanMeds-rollen. Wanneer iets goed, voldoende of onvoldoende is, dat gaan we met elkaar bespreken in de deelsessies, maar dat is ook goed om met collega’s te bespreken.’

Uniforme beoordeling
In een van de deelgroepjes wordt de stelling: ‘alle werkbegeleiders zijn in staat om de eindopdrachten aan de gestelde criteria te beoordelen’ besproken. ‘Zijn er handvaten om te komen tot een goede en uniforme beoordeling? Wij zien dat er heel divers wordt beoordeeld en dat het bijvoorbeeld afhankelijk is van de leeftijd van de werkbegeleider. ‘Lang in het vak’ betekent een kei in het overbrengen van de stof, maar soms mist dan de link met het huidige opleiden. Ook is het uitdagend als je als zorginstelling met meerdere scholen te maken hebt, ieder heeft zijn eigen systeem. Hoe interpreteer je dan de opdracht? Hoe lees je de criteria?’

Rubrik
Een van de BPV-consulenten, Eunice Lionarons: ‘Jullie hebben ondersteuning nodig hoe je de BPV-eindopdracht interpreteert en beoordeelt. Dit zijn voor ons goede vragen. Het is voor ons allebei van belang dat die kwaliteit op werkbegeleiding goed is. Dat heeft effect op het leren van de student.’ ‘Leerlingen kunnen tegenwoordig niet zo goed uitleggen wat zij moeten doen. Dan gaan we samen zitten en kijken wat er nu staat. Soms stuur ik ze terug naar de BPV- consulent,’ aldus een collega uit het werkveld. Eunice: ‘Wij moeten dan samen het coaching gesprek aangaan, daar samen in optrekken. Bij de BPV-eindopdrachten staat per opdracht: het doel, het resultaat en voor beoordeling de rubrik. Dat is de checklist waaraan de student moet voldoen. Op school oefenen de studenten met verwerkingsopdrachten.’

Reflecteren
In een ander groepje wordt de stelling ‘het beoordelen van een eindopdracht kost een werkbegeleider niet zoveel tijd, omdat je de student al hebt geobserveerd in de praktijk’ besproken. Een praktijkopleider: ‘Het kost veel tijd omdat je je erin moet verdiepen, ook om de beoordeling te kunnen doen. Om op specifieke taken goede feedback te geven, dat kost tijd. Soms is een student een échte doener en strookt wat hij of zij op papier zet niet met die praktijk. Het met elkaar reflecteren, dat wordt nog niet genoeg gedaan of gedurfd. Dat kost tijd, maar daar zit wel je winst.’ BPV-consulent: ‘Als je de opdracht in stukjes opknipt, en de student vraagt om elke week een opdracht in te plannen, dan kun je ook goed een beeld vormen. Hak het in stukjes, verplicht de student kleine stapjes op te nemen. De eindopdracht past uitstekend in de PAP en de PAP is verplicht. Geen praktijkwerkplan betekent geen stage: je moet je voorbereiden. Er zijn consequenties als de student onvoldoende voorbereid is op de stageperiode.’ ‘De conclusie is dat het beoordelen tijd kost en veel vraagt van de werkbegeleider. Sommigen hebben ondersteuning nodig om de eindopdracht te kunnen beoordelen. Hier moeten we samen in optrekken en gezamenlijk afspraken maken over wat we doen als een student bijvoorbeeld onvoldoende is voorbereid.’

Eigenregie
BPV-consulente Arda de Zeeuw: ‘ In dit onderwijs staan de student en diens eigenregie centraal. Voor de student zijn wij, BPV-consulenten én werkbegeleiders, er om hem daarin te begeleiden. Voor werkbegeleiders is het belangrijk om de SPOC training te volgen.’ BPV-consulent Olaf Prins: ‘Het is belangrijk dat de praktijk bekend is met de CanMeds rollen: deze staan centraal in de rubrik waarmee we de studenten formatief beoordelen. Dit is ontwikkelingsgericht, dus heel belangrijk om het daar met elkaar in je team over te hebben: hoe kijkt iedereen daarnaar.’

Praktijkvaardigheden oefenen
Afdelingsmanager Karim Bashandy: ‘Graag neem ik jullie ook mee naar volgend schooljaar: hoe ziet onderwijs er volgend jaar uit? Wij gaan vanaf 1 september volledig open. En daarvoor hebben we drie scenario’s voor ontwikkeld: volledig, in de bubbel met je klas of rekening houdend met de anderhalve meter. Deze scenario’s gelden voor BOL en BBL. Daar gaan wij nu van uit. Voor de studenten die het afgelopen jaar online les hebben gehad, hen gaan we juist meer op school uitnodigen. Zij krijgen nu ook meer praktijkonderwijs en verpleegtechnische handelingen. Dat gaat nu ook op basis van inschrijven, zodat een ieder zoveel als nodig deze praktijkvaardigheden kan oefenen. De meeste studenten komen ook weer in praktijkinstellingen voor stage.’ Iedereen beaamt dat het weer fijn is dat we de studenten weer kunnen zien. Een collega uit het werkveld: ‘Het zijn mooie eindopdrachten met goede rubriks die voorbereiden op POP en PAP, waarbij de student de regie heeft.’ En vanuit het BPV-team: ‘Jullie BPV-consulent neemt contact met jullie op om de vragen die jullie hebben te beantwoorden, zodat we in samenwerking ontwikkelingsgericht de student begeleiden.’

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze werkveldbijeenkomst? Bekijk dan de plenaire presentatie. Hier vind je het herziene BPV-handleiding VP en de BPV-handleiding VZ, behorende bij het BPV-Eindopdrachten boek. 

13 juli 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: