‘Het heeft impact als je de student op maat benadert’

Mind your Step: samenwerking Philadelphia, Beweging 3.0 & Meander

Maandag 29 maart kwamen 22 deelnemers van 10 organisaties met het Gezondheidszorg College Amersfoort digitaal bijeen in de eerste Mind Your Step meeting. Onderwerp van gesprek: wat is de visie op leren in het vernieuwde zorgonderwijs en hoe ziet het onderwijs eruit? Hoe verloopt het opleiden op school, in de praktijk en wie heeft welke rol? Tijdens de brainstorm leveren school en praktijk waardevolle input op de vraag: wat is nodig om de student goed te kunnen begeleiden? En hoe stimuleren we de zelfregie bij de student? Wat vraagt dit van de studentcoach en werkbegeleider?

Kim Geurtjens, Programmamanager Flexibel onderwijs, licht de visie van ROC Midden Nederland op onderwijs toe, waarin studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces centraal staan. ‘Het vernieuwde zorgonderwijs stimuleert zelfregie bij de student. Het onderwijs is flexibel en modulair en passend bij de wensen van het werkveld en de student. Het werkveld ontwikkelt mee in het onderwijsportfolio. Wat moet je als startend beroepsprofessional kunnen? Belangrijk is dat je later in je werk ook zelfregie moet kunnen pakken. Op school en in de praktijk moeten we deze zelfregie stimuleren. Het optimaliseren van de doorstroom is een van de doelstellingen, gericht op het behoud van de zorgprofessional. In de visie op leren wordt informeel leren zichtbaar. De rode draad in het curriculum is vitaliteit en zorg & technologie.’

360 graden beeld
Docent Mark van Gils licht de digitale leeromgeving toe en laat zien hoe het beroepsthema Basiszorg eruit ziet in deze omgeving. ‘In het onderwijs is de complexe eindopdracht behorend bij het beroepsthema het vertrekpunt. Om urgentie bij de student te creëren staat een levensechte casus centraal, in co-creatie ontwikkeld met het werkveld. In de digitale leeromgeving komt alles samen en dat resulteert in een 360 graden beeld van de student. Het mooie aan dit systeem is dat de praktijk in de rol van de werkbegeleider ook toegang heeft.’

Zelfregie
Hoe stimuleren we zelfregie bij de student? ‘Bij Buurtzorg stimuleren we de student tijdens de introductieweek met de vraag: wat wil ik leren? Die vragen laten we telkens terugkomen. In de praktijk moeten we meer prioriteit geven aan de student. Ook zien we bij studenten die deelnemen aan het project Wijkkijk dat zij zelfregie laten zien. Studenten die stage lopen in de wijk komen samen, delen kennis en leren van elkaar.’ ’s Heerenloo: ‘Het zit ook in het voorbeeldgedrag van de werkbegeleider. We stimuleren de student om eigenaar te zijn van zijn eigen agenda. Alles wat de student verder brengt is voor ons bewijslast voor leerontwikkeling en ontwikkeling naar proactiviteit. Dit doen we praktijk gestuurd: vanuit de vraag van de cliënt. De student moet vanuit dit andere perspectief kunnen kijken.’ ‘Bij Meander Medisch Centrum bevorderen we zelfregie vooral ook door de studenten met elkaar het gesprek te laten voeren. De studentcoach zit dan letterlijk op zijn handen.’ Allen zijn het eens: de driehoek in de begeleiding is belangrijk: school, praktijk en student. Theorie en praktijk moeten met elkaar verweven zijn: de docent moet ook in de praktijk aanwezig zijn en de praktijk ook op school.

Coaching stijl
‘In het Leerhuis pakken we zelfregie laagdrempelig op met intervisie. Dan vliegt de inspiratie over tafel. School levert de opdrachten aan en de werkbegeleider coacht. De docent komt dan ook naar de praktijk.’ Lyvore: ‘Voor zelfregie is het ontzettend belangrijk dat de werkbegeleider ziet welk type student hij voor zich heeft, zodat hij goed kan aansluiten. Op school kan die kennis over de student ontwikkeld worden: welke coaching stijl past bij mij? In de praktijk kan de student snel denken dat de werkbegeleider het beter weet waardoor de student zichzelf geen vragen stelt. Terwijl je juist wil dat hij zich laat zien. Dit kun je op school al ‘kneden’, zodat de werkbegeleider hierop in kan spelen. Het heeft impact als je de student op maat benadert.’ ‘In het Leerhuis leren de studenten van elkaar, de coaching gebeurt daar onderling. Zo zijn ze in the lead en als studentgroep gezamenlijk verantwoordelijk.’

Taken & Motivatie analyse
Hoe kunnen we zelfregie stimuleren als je geen leerafdeling hebt? ‘Het is belangrijk je te verplaatsen in de lerende zelf en vanuit die herkenning hem of haar krachtig te maken.’ s Heerenloo: ‘In onze organisatie nemen we een taken-motivatie analyse af en om te kijken welke coaching stijl goed past: de uitkomst zetten we ontwikkelingsgericht in.’ Buurtzorg: ‘Het is vooral nodig om tijd te creëren voor de lerende. In onze team-overleggen staat de stagiair altijd als eerste punt op de agenda. Studenten vertellen dan waar ze staan in hun leerproces.’

Save-the-date & meer informatie
De volgende Mind your Step bijeenkomst is een webinar en vindt plaats op maandag 17 mei van 15.30-17.00 uur. Tijdens dit webinar nemen we werkbegeleiders en praktijkopleiders mee in wat het vernieuwde zorgonderwijs van de werkbegeleiding vraagt. Zet ‘m vast in de agenda! De presentatie vind je hier

Mind Your Step
Het project Mind Your Step is een samenwerkingsverband tussen ROC Midden Nederland, Meander Medisch Centrum, Philadelphia en Beweging 3.0. Het project wordt gerealiseerd vanuit het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt van gemeente Amersfoort. Het project is gericht op duurzame inzet van onze huidige en toekomstige zorgprofessionals. Kijk voor meer informatie hier

 

 

1 april 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: