‘Het gaat om het vangnet dat we willen realiseren. We moeten het echt samen doen.’

Samenwerkingspartners in het Vitaliteitslab

Begin april vond de kick-off plaats van de samenwerking met VVT-partners in de regio Utrecht & Amersfoort in het Vitaliteitslab in Stadion Galgenwaard. Centraal in de samenwerking staat het Learning Lab. In de samenwerking delen we vooral de ontwikkelingen die bij iedere partner plaatsvinden, zowel in de ouderenzorg als op de arbeidsmarkt en werken we samen waar samenwerken van meerwaarde is. Tijdens de bijeenkomst bepalen de samenwerkingspartners met ROC Midden Nederland hoe ze de samenwerking verder vorm willen geven en welke prioriteiten we daarbij stellen.

Directeur van het Gezondheidszorg College Utrecht Jos van der Eijk trapt af: ‘Het is mooi om te zien dat we elkaar in het informele weer kunnen vinden. Alleen samen zijn wij een learning community. Ik ben heel trots dat we met elkaar een nieuwe stap maken tijdens deze bijeenkomst. Met het indienen van de RIF aanvraag hebben we de intentie uitgesproken om met elkaar te gaan innoveren op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Energie
Nienke van de Biezen, accountmanager bij het Gezondheidszorg College, pakt het stokje over: ‘Terugkijkend op de samenwerking van de afgelopen anderhalf jaar: hoe zijn we met elkaar begonnen? We vonden met elkaar dat het anders moest. Daarop hebben we gezamenlijk 5 actielijnen ontwikkeld en daarmee focus in de samenwerking aangebracht. Tijdens de kick-off gaan we aan de slag met: wie wil en kan waar een bijdrage aan leveren? Waar zit welke kennis en energie? ROC Midden Nederland is volwaardig partner in deze samenwerking.’

Positieve gezondheid
In het kader van kennisdelen, neemt projectleider Vitaliteit Roland Robijn de deelnemers mee in het gedachtegoed van Positieve gezondheid. ‘Waarbij het gaat om wat iemand nog wel kan en waar hij of zij energie van krijgt.’ Op de vraag hoe onze praktijkinstellingen daar mee bezig zijn, antwoordt hij: ‘Het is belangrijk dat we medewerkers in de zorginstellingen gezond en veerkrachtig houden. We zien dat in organisaties waar het gedachtegoed leeft, de medewerkers dit ook doorvertalen naar de cliënt. Vanuit de context Gezond Stedelijk leven zijn voor ROC Midden Nederland Vitaliteit en Positieve Gezondheid relevante thema’s. Gezondheid moet beschikbaar zijn voor iedereen. Dit is stevig verankerd in ons onderwijs, waarbij we zoveel mogelijk de samenwerking aangaan met onze partners.

Samenwerking concreet
Marjolein van Vulpen, accountmanager van het Gezondheidszorg College, vertelt aan de hand van de visual met de vijf actielijnen: ‘De aanwezige VVT-partners doen onder andere samen met het ROC mee aan de RIF-aanvraag Gezond Stedelijk leven. Vanuit de Learning labs gaan we aan de slag met de vijf actielijnen om onze krachten te bundelen om zowel nu als in de toekomst samen in de volle breedte te werken aan toekomstbestendige zorg. In september wordt per actielijn de stip op de horizon gepresenteerd. Hiervoor zijn we uitgenodigd bij De Kuifmees, Zorghuis van de Toekomst.

De sfeer was heel positief: iedereen kijkt met vertrouwen uit naar meer samenwerken.

12 april 2022
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: