Examineren: het vieren van je kunnen!

Examineren: het vieren van je kunnen in de praktijk

‘Wij staan voor de waarde van het diploma’

Examineren: hoe doe je dat in de praktijk? Afgelopen maandag kwamen een kleine 90 betrokkenen van onze praktijkinstellingen digitaal bijeen om zich gezamenlijk te buigen over examineren in het mbo en hoe je dat in de praktijk op een juiste manier doet. Kitty Haak, voorzitter examencommissie: ‘Alles is erop gericht om waardevolle diploma’s uit te reiken aan de startende beroepsprofessional.’ Docent Lian Mooijenkind: ‘Samen met je team overleggen over hoe je de examens scoort, zorgt voor een betere en objectievere beoordeling.’ Hieronder vind je de samenvatting van de bijeenkomst, de presentaties van de plenaire en sub-bijeenkomst en de flyer ter verspreiding binnen uw organisatie.

‘Waarde van het diploma’
De examinering geschiedt op basis van het kwalificatiedossier. BPV-consulent Jacob Stuurwold, licht toe dat de student de theorie op school tot zich neemt en in de praktijk oefent onder leiding van een werkbegeleider.  Het examen vindt in de praktijk plaats aan het einde van de opleiding. Dit wordt beoordeeld door een onafhankelijke examinator. De voorzitter van de examencommissie, Kitty Haak, licht toe wat de rol van de examencommissie is. ‘De school is verantwoordelijk voor de afname van de examens en wij zien erop toe dat dat correct gebeurt. Wij staan voor de waarde van het diploma en leggen hierover verantwoording af bij het CvB. Alles is erop gericht om waardevolle diploma’s uit te reiken aan de startende beroepsprofessional.’

Objectieve beoordeling
Docent Lian Mooijenkind licht de grote lijnen toe ten aanzien van Prove2Move, de examenleverancier van ROC Midden Nederland: welke uitgangspunten hanteert Prove2Move? Wat zijn kenmerken van de examens en welke examenvormen zijn er? Tot slot geeft ze een voorbeeld van het examen Begeleiden in het ziekenhuis en licht ze toe hoe je het beoordelingsformulier correct invult: wanneer scoor je ‘excellent’ bij de beginnend beroepsbeoefenaar? Waar zit de differentiatie? ‘Dit moet je met je team oppakken: wat vinden jullie? Je moet dit samen overleggen en er samen uitkomen, zodat je een betere, meer objectieve beoordeling kunt geven.’

Fasen van examinering
Tijdens drie deelsessies zijn we dieper ingegaan op de voorbereiding, de afname en de beoordeling van het examen. Jos Bosschaart, BPV-consulent & examinator, gaf antwoord op de vragen: Wat is nodig voor een goede voorbereiding op het examen? Wat doe je tijdens de afname van het examen? En: hoe beoordeel je eenduidig en objectief? En hoe vul je het beoordelingsformulier correct in? Deelnemer Tijn van Prove2Move: ‘Mooi om te zien de onze examenproducten landen in de praktijk!’

Meer informatie & flyer
De presentatie die tijdens de plenaire bijeenkomst is ingezet, vind je hier.
De presentatie die tijdens de deelsessie is ingezet, vind je hier.
De flyer die je binnen je organisatie in kunt zetten, vind je hier.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de bijeenkomst? Dan kunt u contact opnemen met Inger Sluimer via i.sluimers@rocmn.nl.

 

 

12 maart 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: