Even voorstellen: Nienke van de Biezen

Nienke van de Biezen, accountmanager Gezondheidszorg College Amersfoort

Per januari is Nienke van de Biezen gestart als accountmanager Bedrijfsopleidingen bij het Gezondheidszorg- en welzijnscollege Amersfoort van ROC Midden Nederland. Graag stelt ze zich hier aan u voor.

Aansluiten praktijk
‘Mijn opdracht is gericht op het continue verbeteren van het opleidings- en trainingsaanbod in zorg en welzijn. Deze verbeteringen hebben tot doel het aanbod 100% te laten aansluiten bij de behoefte die organisaties in deze sector hebben, zodat we nu én in de toekomst, de uitdagende vraag waar zij voor staan, kunnen blijven beantwoorden. In deze context hoop ik jullie de komende maanden dan ook (digitaal) te ontmoeten.’

Leven lang ontwikkelen
‘Ondanks de (nog steeds) vreemde situatie waarin we op afstand met elkaar werken, ben ik heel warm ontvangen en heb daardoor ook een goede start kunnen maken. Mijn aandacht zal de komende tijd uitgaan naar de thema’s een ‘leven lang ontwikkelen’ en ‘modulair onderwijs’. Beide projecten geven zorgprofessionals de mogelijkheid om blijvend in zichzelf te investeren, waardoor ze zich kunnen onderscheiden en de mogelijkheden krijgen zich te verdiepen en verbreden in hun werk.’

Arbeidsgeschiedenis
‘In mijn vorige baan werkte ik bij een groothandel in onderdelen van temperatuursensoren. Best een overstap, van zaken doen met mensen over de hele wereld naar mensen in mijn eigen regio in de sector onderwijs en zorg, maar wel een hele interessante! In de baan van accountmanager voor opleidingen in de gezondheidszorg en welzijn denk ik dat mijn internationale netwerk interessant kan zijn. Graag zet ik dit netwerk dan ook in om informatie in te winnen over hoe andere landen goed onderwijs organiseren en om te achterhalen welke innovatieve en technologische ontwikkelingen er op de internationale markt zijn. Zo leveren de temperatuursensorbouwers namelijk sensoren om het BioNTECH / Pfizer vaccin op de juiste temperatuur te kunnen vervoeren en ontwikkelen vooraanstaande producenten onderdelen die ingezet worden voor innovatieve operaties en behandelingen. Kortom: ik ga veel leren als het gaat om onderwijs en zorg & welzijn, maar ik neem ook graag inhoud mee!’

LinkedIn
‘Graag nodig ik je uit om een connectie met mij te maken via LinkedIn of via ons eigen netwerk en ook om interessante ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en zorginnovatie / technologie met mij te delen. Ik verheug mij ontzettend op het werk en de samenwerking, waarin ik graag met u de handen ineensla om de opleidingen en trainingen zo optimaal mogelijk op uw organisatie en haar toekomst aan te laten sluiten.’

11 februari 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: