‘De deelnemers volgen in hun eigen tempo onderwijs en zijn blij dat hun ervaring gezien en gewaardeerd wordt’

Marian Bakker geeft les Deskundigheidsbevordering

Marian Bakker is sinds 2021 intaker bij de flexibele Opleiden op maat leerroute. Hoe ervaart zij haar rol en hoe ziet de aanloop naar de Opleiden op maat leerroute eruit? ‘Ik krijg de meeste aanvragen binnen van mensen die graag willen starten aan het flexibele opleidingstraject. We nemen contact met hen op, vragen CV op en daarna bel ik voor een afspraak voor het intakegesprek. Soms is de intake nog een brug te ver. Zo heb ik vanmiddag een gesprek met twee studenten die twijfelen. Dan is het gesprek meer informatief. Ik heb ook een student die overstapt van een andere VP-opleiding naar de VZ-opleiding bij ons. Dan ga ik even aftasten en positie bepalen: wat kunnen we voor elkaar betekenen?’

Tweegesprek
‘Bij een intake leg ik het Opleiden op maat leertraject uit. Dat doe ik aan de hand van de beroepsthema’s (modules, red.) in de leerroute. Ik kan dan op basis van de kennis en ervaring van de deelnemer gelijk laten zien welke beroepsthema’s hij of zij niet meer hoeft te volgen. Ook kijken we samen naar het CV. Welke ervaring en competenties heb je? Zo had ik bijvoorbeeld laatst een gesprek met iemand die in de kinderopvang heeft gewerkt. Zij hoeft beroepsthema Begeleiden niet te volgen. We kijken dus breder dan alleen naar zorginhoudelijke ervaring. Het mooie aan de intake is dat het een tweegesprek is.’

Begeleidingsstijl
Een capaciteitentest is onderdeel van het intakeproces. Deze test zegt iets over in hoeverre iemand qua capaciteit en persoonlijkheid de opleiding aankan. Het zegt ook iets over de begeleidingsstijl die iemand nodig heeft, want de begeleiding is ook op maat. Ik interpreteer de uitslag en kijk naar facetten bij die persoon die nodig zijn om dit zelfstandige traject te doorlopen. Kortom, we kijken naar cognitie, ervaring en persoonlijkheid: is iemand zelfstandig? Gaat iemand makkelijk zelf aan de slag? Op basis van de intake, capaciteitentest en de wensen van de werkgever maak ik de afweging wat voor de student het meest passend is.’

Weloverwogen
‘Veel mensen voelen zich door de intakeprocedure goed geïnformeerd, waardoor ze een weloverwogen keuze kunnen maken. Een dame gaf aan dat ze er door de intake meer vertrouwen in heeft. Door die persoonlijke aandacht kan de deelnemer die weloverwogen start maken. Wat het daarnaast oplevert, is dat er minder uitval is. We zijn nu bezig met de cijfers. Het is een nieuwe leerroute en we willen natuurlijk weten wat wel en wat niet werkt. We merken dat de deelnemers het persoonlijk contact waarderen en ze zijn heel blij met deze oplossing op maat. Ze kunnen het in hun eigen tempo afronden en ze zijn blij dat wat ze hebben gedaan in hun leven gezien en gewaardeerd wordt. Dat geldt zowel voor werkervaring als ervaringen in de privé sfeer.’

Klinisch redeneren
‘Het lesgeven vind ik heel leuk. Ik geef nu Klinisch redeneren en Omgangskunde. Beide vakken staan dichtbij de praktijk. Deze vakken gaan over toepassing. Wat ik veel terug hoor is dat de studenten er iedere keer nieuwe dingen uit halen. Ik werk daarbij zoveel mogelijk casus gestuurd en laat ze veel uit de praktijk meenemen. Gisteren tijdens Klinisch redeneren moesten de deelnemers buiten hun eigen branche kijken en gingen ze met elkaar aan de slag. Het is dan heel interactief. Het leuke aan deze groep studenten is dat het leren heel erg vanuit hunzelf gaat. Dat geeft mij energie: ik faciliteer. Met mijn kennis en ervaring van het vak en binnen het onderwijs. De deelnemers zijn heel enthousiast over deze vakken. Doordat het interactief is en vanuit casuïstiek kan ik iedereen op het eigen niveau meenemen. Ik let daarbij goed op de studenten die net ingestroomd zijn: dat zij ook inbreng hebben.’  

Diepgang
‘De deelnemers vinden de les leuk: ze delen ervaringen met elkaar, waardoor ze diepgang ervaren. Deze leerroute is dynamisch; elke maand stromen nieuwe studenten in en diplomeren er studenten. De praktijk heeft een belangrijke stem. Studenten werken zelfstandig aan een beroepsthema en het onderwijs is daarbij ondersteunend. In de praktijk gaan ze aan de slag met de eindopdracht van een beroepsthema. De praktijk beoordeelt dit. Zo werken we constructief en duurzaam samen. Ik nodig de praktijk bijvoorbeeld ook uit voor het voorlopig en bindend studieadvies gesprek. Dat is een driegesprek, waarin de student reflecteert. Die gesprekken zijn heel waardevol. Hoe zien wij de student op school en komt dat overeen met hoe het gaat in de praktijk? Hoe ziet de student het? Dat is heel belangrijk.’

Meer informatie
Wil je meer informatie over de Opleiden op maat leerroute?

4 mei 2022
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: