‘De basis is gelegd voor structurele samenwerking op het gebied van M-Tech!’

Philadelphia ontmoet de zorgrobot

Een half jaar na de start van het project ‘Mensgerichte Technologie in de zorg’ blikken we terug op de samenwerking tussen Philadelphia en het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland en de resultaten die het opgeleverd heeft. M-Tech wordt steeds belangrijker binnen de sector voor verstandelijk gehandicapten (VG, red.). ‘Naast het bieden van fysieke begeleiding heeft Philadelphia als doel cliënten meer eigen regie te geven met behulp van de inzet van M-Tech’, aldus Ellen Hasselerharm, onderwijskundig adviseur bij Philadelphia. Bij beide instellingen bestaat de wens om met het thema M-Tech tot structurelere uitwisseling te komen.

‘We hebben een mooie basis gelegd in kennisuitwisseling rondom dit belangrijke thema’, aldus Esther Marskamp, strategisch projectleider bij ROC Midden Nederland. ‘De zorgprofessionals van Philadelphia hebben ons Future Care Lab bezocht en geoefend met de nieuwste technologie. Zij hebben kennis en inzicht opgedaan over de manier waarop M-Tech ingezet kan worden in de ondersteuning van de cliënten. Binnen Philadelphia zijn daarvoor verschillende leertrajecten gestart. Zo hebben de zorgprofessionals zich voorbereid op een werkomgeving waarin technologie een steeds belangrijkere rol speelt. Het keuzedeel Zorg(innovaties) en Technologie is een voorbeeld van zo’n leertraject.’ Ellen vult aan: ‘Daarnaast hebben we de ervaring van zorgprofessionals, ervaringsdeskundigen en docenten samen laten komen in het curriculum, zodat de student op school al ervaart wat hij later in de praktijk tegenkomt. De voucher Gewoon Bijzonder van ZonMW was voor ons een mooi startpunt voor de intensievere samenwerking.’

Gehandicaptensector: toekomstig werkterrein!
‘Belangrijke en concrete resultaten zijn dat we zien dat de gastcolleges van zorgprofessionals aan studenten heel succesvol waren. Studenten waren heel enthousiast en op hun verzoek hebben we extra gastlessen georganiseerd. Ook kregen we van de studenten veel reacties op de sector Gehandicaptenzorg: deze mag meer onder de aandacht gebracht worden als toekomstig werkterrein,’ aldus Ellen. ‘Wat ook mooi was: de zorgprofessionals die een bezoek hebben gebracht aan ons college en het Future Care Lab en daar een gastles en rondleiding hebben gekregen, waren heel positief. Het heeft hen nieuwe kennis opgeleverd maar ook meer inzicht op het onderwijs over M-Tech binnen de zorg. Daar staat tegenover dat docenten tijdens hun bezoeken aan zorglocaties meer zicht krijgen op de dagelijkse werkpraktijk bij Philadelphia Zorg. Dubbele winst!,’ aldus Esther. ‘De structurele samenwerking is er nu vanzelf: er zijn waardevolle contacten ontstaan tussen docenten, inhoudsdeskundigen, zorgprofessionals en natuurlijk tussen ons. Die leggen voor die structurele samenwerking nu de stevige basis.’

Meer informatie
Wil je meer weten over ons onderwijs en de inzet van technologie in de gezondheidszorg? Neem dan contact op met Esther Marskamp-van Twillert via e.marskamp-vantwillert@rocmn.nl.
Wil je meer informatie over opleiden en werken bij Philadelphia? Neem dan contact op met Philadelphia via werkenvoor@philadelphia.nl.  

29 september 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: