‘Als je samen optrekt, krijg je het beste resultaat’

Kim Geurtjens, onderwijsontwikkelaar ROC en Helga Kragten, senior opleider UMC Utrecht

'Hoe kunnen we het onderwijs zó vormgeven dat er een brug geslagen wordt tussen theorie en praktijk en we die zorgprofessional opleiden die we zo graag tegenkomen in de praktijk?’ Deze vraag staat centraal in de samenwerking tussen het UMC Utrecht en het Gezondheidszorgcollege van ROC Midden Nederland. Uit gesprekken met studenten, zo’n twee jaar geleden, bleek dat er te weinig verbinding was tussen praktijk en school. Het UMC Utrecht en ROC Midden Nederland sloegen daarop de handen ineen en onderzochten welk leerconcept beter aansluit bij de wensen van de student. Het resultaat is het vernieuwde, modulaire ‘onderwijs op maat’ dat na de zomer van start gaat bij het ROC. Aan het woord zijn Helga Kragten, senior opleider en adviseur opleidingen bij het UMC Utrecht en Kim Geurtjens, onderwijsontwikkelaar bij het ROC. Samen zijn zij de drijvende kracht achter deze samenwerking.

Rigoureus
‘We vonden dat het onderwijs echt rigoureus aangepakt moest worden. Samen met het UMC Utrecht hebben we bepaald hoe het onderwijs eruit zou moeten zien. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van het onderwijs bij het ontwikkelteam van het ROC, de casuïstiek halen we op bij het UMC Utrecht en natuurlijk bij de andere branches’, aldus Kim.

Complexe taken
Over de aanpak vertelt Kim: ‘We hebben de kwalificatiedossiers van niveau drie en vier bekeken op overlap en hiaten. Vervolgens hebben we in samenwerking met het UMC Utrecht en het werkveld de beroepsthema’s bepaald. We wilden daarbij niet alleen op kennis inzetten, maar juist op complexe taken. De beroepsthema’s hebben we voorgelegd aan het werkveld en één van de resultaten van hun feedback is dat ‘Verpleegkundig leiderschap’ en ‘Klinisch redeneren’ nu in het curriculum zijn verankerd’, aldus Kim. ‘Deze thema’s kwamen ook uit de beroepsprofielen naar voren en sluiten dus goed aan op de actualiteit en de praktijk’, vult Helga aan.

Kritische feedback
‘De samenwerking is heel fijn. We nemen elkaars kritische feedback serieus. We zitten vanuit verschillende belangen samen om tafel, maar met eenzelfde doel: hoe kunnen we goed bij elkaar aansluiten, zodat we die verpleegkundige opleiden die we graag zien in de praktijk?’ aldus Helga. ‘We zien elkaar elke zes weken. Onderwijsontwikkeling is een vast agendapunt, maar ook de begeleiding van studenten, waarvoor de studentcoach vanuit het ROC en de opleider vanuit het UMC Utrecht aanschuiven,’ vult Kim aan. ‘Als je samen optrekt krijg je het beste resultaat. Passend bij school en passend bij het UMC Utrecht. We delen dezelfde visie en gaan samen op zoek naar oplossingen,’ aldus Helga.

Veilig leerklimaat
Over het creëren van een veilig leerklimaat vertelt Helga: ‘Het UMC Utrecht heeft een leerklimaat instrument. Dit instrument vullen de studenten anoniem in. Vervolgens gaan we er met elkaar over in gesprek, we bekijken de resultaten en delen de kennis. We delen de geluiden die we horen met elkaar: wat zou beter kunnen?’ Kim vult aan: ‘Op school zijn de studentcoaches gericht op het creëren van een veilig leerklimaat. Dat is voor ons ook een randvoorwaarde om de student te laten groeien.’

Maatwerk
‘Bij het UMC bespreekt de student met de mentor in een halfjaarlijkse cyclus hoe het gaat en wat hij of zij wil leren het komende halfjaar. Na die zes maanden is er een beoordelingsgesprek. Bij een onvoldoende overlegt het UMC Utrecht met het ROC over de consequenties. Soms hebben studenten meer begeleiding nodig, bijvoorbeeld door problemen met planning, inzicht krijgen in leerproces, met feedback omgaan, etc. Dan komt de studentcoach in beeld. Ik treed soms ook op als mediator om ervoor te zorgen dat de student goed op de rit is en blijft. Nu, met de overgang naar het nieuwe onderwijs, is die vinger aan de pols nog belangrijker en is het fijn dat je elkaar snel vindt,’ vertelt Helga over de begeleiding. Kim vult aan: ‘In het nieuwe onderwijs proberen we steeds beter aan te sluiten op de praktijk. Alles wat de studenten op school doen, moet helpen bij het maken van de opdrachten in de praktijk. Het moet relevant zijn voor de student. Voor het UMC Utrecht betekent dat dat de opdrachten uit het POB-boek (pratijkopleidingsboek, red.) van het UMC Utrecht leidend zijn. Onze docent sluit in de les aan bij die praktijkopdracht.’

Toekomst
‘Onlangs hebben we met de afdelingsmanagers van het Gezondheidszorgcollege van het ROC overleg gehad over de ontwikkelingen in de zorg: hoe kunnen we elkaar blijven vinden? We hebben gesproken over andere varianten en meer maatwerk voor de zorg. Ook met het oog op de groeiende personeelstekorten: we blijven mensen nodig hebben. Hoe kunnen we daarin nog beter met elkaar optrekken, zodat we voldoende MBO-verpleegkundigen behouden? Het UMC kan niet zonder de MBO-verpleegkundige, die is essentieel voor onze zorg.’ Kim vult aan: ‘Door die nauwe samenwerking zijn we in staat om met elkaar de inhoud van het onderwijs actueel en scherp te houden, zodat deze optimaal aansluit op de praktijk. Dit zorgt voor startklare en accurate zorgprofessionals. Zo proberen we deels antwoord te bieden op die groeiende tekorten.’ Helga: ‘We voelen ons daar allebei verantwoordelijk voor: om die goede zorgprofessional op te leiden én om dat samen te doen.’

Volgen?
Wil je meer weten over het onderwijs op maat bij het Gezondheidszorgcollege van het ROC? Volg dan onze community op LinkedIn!

 

2 juli 2019
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: