‘Alles kan tegenwoordig online, terwijl het voor mij om écht, persoonlijk contact gaat’

Studenten op de Vondellaan

Dinsdag 7 december kwamen 75 werkbegeleiders en praktijkopleiders digitaal bijeen over het thema hoe we in deze uitdagende tijd de student optimaal kunnen begeleiden en ondersteunen. Op school én in de praktijk. Zodat de student zich geleidelijk ontwikkelt tot die beroepsprofessional die duurzaam inzetbaar is in de zorg. Tijdens de werkveldbijeenkomst vertellen twee studenten over hun ervaringen van het afgelopen jaar. ‘Alles kan tegenwoordig online, terwijl het voor mij écht gaat om persoonlijk contact.’ En: ‘Stagiaires en medewerkers, we zijn collega’s van elkaar: het gaat om die samenwerking.’

Docent en onderwijsontwikkelaar Meriam Berkulo, neemt ons mee in de visie op de begeleiding van de student in zijn of haar ontwikkeling. ‘Met als doel: de duurzame inzetbaarheid van de beroepsprofessional. Het uitgangspunt van onze visie is de ontwikkeling die de student in die drie à vier jaar doormaakt: van de oriënterende middelbare scholier via de oefenende student tot de startende beroepsprofessional. Nu zijn er uitdagende tijden voor zowel school als de praktijk. Het vraagt veel van ons allen: we begeleiden een nieuwe doelgroep (niveau 2, red.) en met corona is de werkdruk binnen zorginstellingen enorm toegenomen. Belangrijk is: hoe doen we dit samen? Waar kunnen we elkaar versterken en hoe kunnen we samen de student zo optimaal mogelijk begeleiden?’

Persoonlijk contact
Twee studenten, Daniela en Sanne, vertellen de deelnemers hoe het werkt in het studentenbrein en wat de effecten van Corona zijn, welke impact dat heeft op hun leven. Daniela Quist start: ‘Ik ben tweedejaars student Verpleegkunde en ben net gestart met mijn stage. Ik merk dat ik vastloop: ik ervaar veel druk. De opleiding is verzwaard, de kosten zijn hoog, de studiebeurs is lening geworden. En ‘blijven zitten’ is geen optie, want dan stapelen de schulden zich. Zonder diploma heb je geen goede toekomst. Na het eerste jaar werkplekleren kregen we zoveel informatie, zoveel uitleg in korte tijd. Wij merken dat het beter werkt als de informatie komt op het moment dat je het nodig hebt. Als je stageloopt, moet de informatie daarover gaan: school moet het doseren. En: herhaal, herhaal, herhaal. Tijdens het stagelopen ben je zoveel aan het leren: wie is de cliënt, hoe moet ik handelen? Daarnaast moet je ook je stage opdrachten maken binnen een bepaalde tijd. Deze moet je weer uploaden in het online leerportaal. Alles kan tegenwoordig online, terwijl het voor mij écht gaat om persoonlijk contact: dán kan ik mijn verhaal vertellen. Samen komen we beter op ideeën en oplossingen. Ik vind het socialisen ook een belangrijk deel van mijn stage. Vorig jaar hebben we veel online les gehad, in mijn rustomgeving thuis. In mijn eigen slaapkamer, op bed. Dat werkte niet motiverend,’ aldus Daniela.

Aandacht
Sanne van Dijk vertelt vervolgens: ‘Voor studenten is het heel belangrijk om goed te laten zien waar we terecht komen als we gaan stagelopen: de werkvloer, de collega’s en de linnenkast. Daardoor voelen wij ons vertrouwd. Het is ook goed dat de werkbegeleiders in gesprek gaan: wie ben je en wat is je leerstijl? Dan ontwikkel je een klik met elkaar en komt de student ook naar jou toe. Die start en het welkom heten doen er echt toe: dan kun je goed landen. Het gaat om de lijnen openhouden, interesse tonen en dagelijks contact met elkaar hebben. Fijn zijn de gesprekken: hoe ver ben je, wat ga je doen? Dit is ook goed voor de verwachtingen. Empathisch zijn, goed kunnen inleven in de student, maar ook openstaan voor andere manieren van leren zijn belangrijke eigenschappen van de werkbegeleider. We zijn collega’s van elkaar, het gaat om samenwerking. Ik vind het positief dat we veel verantwoordelijkheid krijgen tijdens de opleiding, we gaan ook verantwoordelijke diensten draaien. Maar het moet niet alleen van de student afhangen: je moet samen die doelen bereiken. Zorg dat je bereikbaar bent via mail en telefoon, maar juist ook op de werkvloer. Hou die open houding, laat zien dat je er bent,’ aldus Sanne.

Morgen anders…
Vervolgens gaan de deelnemers uiteen in deelsessies om gezamenlijk te bespreken wat voor een ieder belangrijk is aan het verhaal van de studenten en hoe we het vanaf morgen anders gaan doen op school en in de praktijk, zodat de student optimaal begeleid wordt. Uit de deelsessies komen de volgende tips:

 1. Aandacht is het nieuwe goud.
 2. Begeleid op maat: verdiep je in de leerstijl van de student.
 3. Goed samenwerken is weten wie waarvoor verantwoordelijk is: creëer overzicht.
 4. Neem de tijd voor een goede ontvangst- en inwerkperiode, laat de student kennismaken met de sector.
 5. Consulent en werkbegeleider hebben korte lijnen.
 6. Geef de student het vertrouwen: het komt goed, we zijn hier om je te helpen.
 7. Richt een buddysysteem in waarin ouderejaars studenten jongerejaars feedback geven.
 8. Zie de stagiaire als een collega.
 9. Laat zien dat je je openstelt voor de belevingswereld van de student: vraag naar het leven van de studenten.
 10. Doseer informatie en blijf uitleggen: herhaal, herhaal, herhaal.
 11. Richt één keer per week een klinisch les in: daarin komen het leren, de reflectie én het socialisen goed samen.
 12. Vraag vaker aan de student: hoe gaat het met jou en jouw leeractiviteiten? Wat heb je (nog) nodig?
 13. Maak lol en plezier, breng je eigen enthousiasme over, dan ga je een lange carrière tegemoet.

Overbrugging
‘Om van niveau twee de stap naar niveau vier te maken: dat is voor veel studenten een te grote stap. Niet voor elke niveau twee student is het eenvoudig om zelf de regie te pakken die dan wel nodig is. Ook ervaart de student niet altijd de urgentie van bijvoorbeeld een voortgangsgesprek. Hoe kunnen we dat aanpakken? Voor die studenten is een tussenstap nodig, zodat je iets minder complexe opdrachten hoeft te maken. Bijvoorbeeld een tussenjaar waarin je de opleiding tot VIG volgt. Bouw het curriculum iets anders op.’

De menselijke maat
‘We kunnen deze werkveldbijeenkomst samenvatten onder ‘de menselijke maat’. We zijn bevangen door corona, de inhoud, het tempo, we staan in overlevingsstand en moeten eigenlijk een stapje terugdoen en menselijke maat weer terugbrengen. Iedereen wil, dat het goed gaat. En dat neem ik mee van deze bijeenkomst,’ aldus Eunice Lionarons, BPV-consulent.

Meer informatie
Wil je meer informatie over deze digitale bijeenkomst? Bekijk hier de powerpoint-presentatie
Bekijk hier de visual 'Hoe blijf ik op de been in drukke tijden?'
Heb je vragen of wil je meer weten over hoe we binnen het Gezondheidszorg College samenwerken met onze praktijkinstellingen? Neem dan contact op met i.sluimers@rocmn.nl
 

10 december 2021
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: