Maatschappelijke Zorg

De opleiding Maatschappelijke Zorg leidt op tot Persoonlijk Begeleider. Tijdens je opleiding op het college en in de praktijk, leer je cliënten ondersteuning te bieden bij persoonlijke verzorging, wonen en het huishouden. Je leert ondersteuningsvragen en -behoeften van cliënten te herkennen. Op basis daarvan stel je begeleidingsplannen op, die je ook uitvoert en coördineert.

De doelgroepen waarmee je als Persoonlijk Begeleider werkt zijn divers. Zo kun je werken met cliënten met een lichamelijke, geestelijke of psychosociale beperking, met ouderen, jong volwassenen en kinderen. Cliënten kunnen thuis wonen of in een vervangende woonvorm. In het derde leerjaar kies je voor één van de uitstroomprofielen: Gehandicaptenzorg, Specifieke doelgroepen of Thuisbegeleider. Je volgt dan keuzedelen gericht op de doelgroep waarmee je wilt werken.

Naast de opleiding op niveau 4, wordt de opleiding Maatschappelijke Zorg op niveau 3 gecombineerd aangeboden met de opleiding Verzorgende-IG.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: