Herregistratie BIG verpleegkundige

Patiënten en cliënten vertrouwen erop dat zorgverleners deskundig zijn. Om die deskundigheid aan te tonen en te waarborgen moeten verpleegkundigen zich eens in de vijf jaar opnieuw registeren. De wet BIG regelt via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen daarmee indirect de kwaliteit van de zorg. Vastgelegd is op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel van de wet is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Wilt u meer weten over de BIG Herregistratie? Surf dan naar de pagina 'BIG Herregistratie verpleegkundige'.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: